SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av persistente organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures.

Prosjektet har som mål å øke støtten til beslutningsprosessen innen kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av organiske miljøgifter.

Les mer

Nyheter

Forskernatt 2016

“Lucian Blaga” Universitet fra Sibiu organiserte Forskernatt 2016 også i år. Dette store europeiske arrangementet gav folk flest fra Sibiu muligheten til å møte forskere fra…

Les mer

Presse melding om prosjektets tilstand

I mai 2015 – september 2016, skal ”Lucian Blaga” Universitetet fra Sibiu i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og S.C. Magnum S.R.L implementere prosjektet…

Les mer

Workshop i prosjektet

April 21, 2016 ved "Lucian Blaga" Unviersitet (Fakultet for naturvitenskap, str. Dr. Ion Ratiu) vil bli avholdt den første workshopen i rekken av fire som planlegges, organisert…

Les mer

Pressemelding

Den 30. mars 2016 ble det holdt fremdrift seminar i prosjektet SIDPOP - "Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografisk…

Les mer

Vi åpnet prosjektet SIDPOP websiden

Vi vil offisielt meddele at vi åpnet websiden til prosjektet SIDPOP – Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av vedvarende organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografiske…

Les mer

Vi åpnet prosjektet SIDPOP

25. juni 2015 i Aula Magna på Universitet "Lucian Blaga" fra Sibiu, ble det holdt konferansen for å lansere prosjektet SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av…

Les mer

Media - Bilder

Bilde galleri prosjekt start

25. juni ble det holdt en konferanse for å lansering av prosjektet SIDPOP i Aula Magna av Universitetet Lucian Blaga fra Sibiu.

Konferanse for lansering av prosjektet

Eksperter fra partnere involvert i prosjektet og representanter av finansierings institusjonene deltok i konferansen for lansering av prosjektet.

Partnere

Finans kilder