SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Polyklorerte bifenyler (PCB)

27 - 09 - 2016 Skrevet Nyttig informasjon

De polyklorerte bifenyler eller PCB, feilaktig kalt pirålenes, er en klasse av 209 organiske stoffer som brukes i industrien for…

Les mer

Pentaklorobenzener (PeCB)

27 - 09 - 2016 Skrevet Nyttig informasjon

Pentaklorobenzene er en klororganiske stoff som er klassifisert som persistent organisk forurensende stoff (POP) og forbudt av…

Les mer

Perfluoroalkyl stoffer

30 - 06 - 2016 Skrevet Nyttig informasjon

De perfluoroalkylatet stoffer er organiske kjemikalier med tensjon-aktive egenskaper klassifisert som persistente organiske…

Les mer

Polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)

30 - 06 - 2016 Skrevet Nyttig informasjon

Polyklorerte dibenzofuraner er en klasse av 135 giftige organoklorinerte stoffer, klassifisert som organiske miljøgifter i 2001.…

Les mer

Dioksiner

07 - 06 - 2016 Skrevet Nyttig informasjon

Dioksiner er en klasse av organiske stoffer med en benzentype molekyl som inneholder to atomer av oksygen innført i den…

Les mer

DDT

07 - 06 - 2016 Skrevet Nyttig informasjon

Diklor-difenyl-trikloretan eller DDT, som det er allment kjent, er en klororganiske insektmiddel.

Les mer

123

Finans kilder