SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Pressemelding

Den 30. mars 2016 ble det holdt fremdrift seminar i prosjektet SIDPOP - "Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografisk Bassenget Mures" ved Universitetet Lucian Blaga fra Sibiu (Academic Meeting Senteret, Banatului gt., nr. 7). Prosjektet er finansiert av RO 04 Programmet - Reduksjon av farlige stoffer, en del av EØS-finansieringsordningen 2009-2014.

På dette seminaret deltok representanter fra følgende institusjoner med ansvar i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter og andre berørte parter: ANAR, ANPA, ABA Mureş, SGA Alba, APM Hunedoara, APM Alba, APM Cluj, APM Sibiu, DJA Alba, ONG Ecotur Sibiu.

I den første delen av arrangementet, i tillegg til presentasjonen av prosjektet, har det blitt beskrevet klasser av organiske miljøgifter og deres innvirkning på miljøet og menneskers helse, og områder som potensielt kan påvirkes av forurensning med POPs (persistente organiske miljøgifter) i Mures Basseng.

Den andre delen av arrangementet var dedikert til metodiske og funksjonelle aspekter: det ble presentert forskningsinfrastruktur opprettet under prosjektet, metoder som brukes for å vurdere forurensning med POP. Det ble også presentert og diskutert database strukturen for distribusjon og konsentrasjoner av POP i Mures bassenget.

Det var en åpen stemning på seminaret og deltakerne uttrykket interesse for prosjektets fremdrift og resultater. De fortalte sine meninger og forslo metoder til å gjøre databasens grensesnitt meget brukervennlig, med en struktur enkel å bruke og nyttige funksjoner og informasjon for institusjoner som har tilgang til den.

Det blir ferdigstilte de siste formalitetene for kjøp av laboratorieutstyr i prosjektet. Det ble skapt den primære strukturen i databasen, det ble gjennomført studier i NMBU, og vann-, sedimenter- og dyr vev prøver ble samlet fra ca 50% av Mures bassenget. De neste aktivitetene er å utføre trening på forskningsinfrastrukturen som ble kjøpt, å utvikle standarder og protokoller for vann og sedimenter (en premiære i Europa) og å fyller databasen inn med POP testresultater oppnådd av begge laboratorier.

Prosjektet, med en total verdi på 4,455,637.00 Lei, har som mål å øke støtten til beslutningsprosessen angående kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter (POP). Prosjektet er implementert i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og S.C. Magnum S.R.L.

For mer informasjon om prosjektet, kan du kontakte Ioana Baboi - Ansvarlig for kommunikasjon ved ioana.baboi@magnumevent.com eller Angela Bănăduc – Prosjekt Manager, angela.banaduc@ulbsibiu.ro.

Finans kilder