SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av vedvarende organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografiske Bassenget Mureș

Prosjekt arrangør: "Lucian Blaga" Universitet fra Sibiu

Partnere:

Partner 1: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge
Partner 2: S.C. Magnum S.R.L.

Prosjektets total Verdi: 4,455,637.00 Lei

Prosjektets varighet: 12 måneder

Prosjektets lokalisering: Prosjektet iverksettes i det hydrografiske bassenget Mureș - fylkene Mureş, Alba, Cluj, Harghita, Sibiu, Hunedoara og Arad

Hoved mål: Å øke støtten til beslutningsprosessen angående kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter.

Spesifikke mål:

Utvikling av et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter - database POP fra det hydrografiske bassenget Mureș.

Å øke kapasiteten til offentlige institusjoner (APM, SGA, Helsedirektoratet) i vurderingen av miljørisiko effekter over menneskelig helse.

Finans kilder