SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Vi åpnet prosjektet SIDPOP

Lansarea proiectului SIDPOP

25. juni 2015 i Aula Magna på Universitet "Lucian Blaga" fra Sibiu, ble det holdt konferansen for å lansere prosjektet SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av vedvarende organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografiske Bassenget Mureș, prosjekt finansiert av RO 04 Programmet - Reduksjon av farlige stoffer, del av EØS-finansieringsordningen 2009-2014.

Prosjektet har som mål å støtte beslutningsprosessen innen kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et beslutningsstøtteverktøy i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter (POPs).

På arrangementet deltok eksperter fra prosjektets partnere ("Lucian Blaga" - prosjektets arrangør, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Partner 1 og SC Magnum SRL - partner og 2). I tillegg, deltok på konferansen herr Constantin Dragomir, kommissær - sjef for Miljøverntilsynet, representanter fra Direktoratet for miljøvern Alba, Hunedoara, Sibiu, representanter for det Rumenske vanntilsynet, representanter for Vannforvaltning systemene Olt og Mures og representanter for ULB Sibiu.

Ioan Cindrea, president av Sibiu Byråd, holdte en tale på arrangementet. Han påpekte at omsorg for naturen er et ansvar og at vi ikke skulle "ta våre barnebarn rettigheten til å leve sunt i dette området ."

Ved åpning av konferansen understreket rektor av "Lucian Blaga" Universitet, prof.univ.dr.ing Ioan Bondrea, betydningen av en vellykket gjennomføring av dette prosjektet og også betydningen av farlige stoffer for menneskers helse og miljøet.

Finans kilder