SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Partnere

"Lucian Blaga" Universitet fra Sibiu

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

"Lucian Blaga" Universitetet fra Sibiu er en institusjon for høyere utdanning akkreditert av ARACIS med "Høy tillit" graden. Universitetet består av 9 fakulteter og 23 forskningssentre.

ULBS ahr inngått samarbeidsavtaler med 108 universiteter, hvorav 4 konsortier, 33 samarbeidsavtaler og 61 Erasmus partnerskap med universiteter som: Medical University of Vienna (Østerrike), University of Hull (England), University of Central Lancashire ( England) Institute of Technology Sligo (Irland), University of Leon (Spania), University of Applied Sciences i München (Tyskland), Universitetet Inholland Haarlem (Nederland), National Polytechnic Institute of Toulouse (Frankrike), Academia di Belle Arti Abadir av Palermo (Italia) etc.

I 2008-2013 gjennomførte ULBS 78 forskningsprosjekter - med internasjonal og nasjonal finansiering (totalbudsjett 7,094,162.59 Euro), hvorav 22 miljøprosjekter.

I 2011 ble den plassert i den andre kategorien i Romania, som universitet for vitenskapelig utdanning og forskning.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norwegian University of Life Sciences

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er en institusjon for høyere utdanning, med intensive studie og forsknings aktiviteter, som fremmer selvstendig, uavhengig forskning med helsemessige fordeler. Universitetet har tre fakulteter og tre forskningssentre.

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi med følgende departementer:

 • Naturforvaltning
 • Miljøvitenskap
 • Matematiske realfag og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap med følgende departementer:

 • Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric)
 • Landskapsplanlegging
 • Handelshøyskolen

Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, med følgende departementer:

 • Veterinærmedisin og biovitenskap
 • Husdyr- og akvakulturvitenskap
 • Kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Plantevitenskap
 • Veterinærhøgskolen, NMBU

Forsknings institutter:

 • Næringsmiddelteknologi senteret
 • Senteret for finansielle studier
 • Bildesenteret

NMBU er allerede et knutepunkt for kompetanse i realfag, biovitenskap, miljøfag og bærekraftig utvikling.

Det vil fortsette å utvikle og utvide kompetanseområdene som det har hatt i over 150 år.

Universitetet har, fremfor alt, et nyskapende og konkurransedyktig fagmiljø som er sosialt engasjert og samarbeider for bærekraftig utvikling på følgende områder:

 • Teoretisk og anvendt biovitenskap
 • Økologisk produksjon, herunder akvakultur
 • Bruk og vern av naturressurser
 • Miljø, klima og fornybar energi
 • Utvikling og globalisering studier
 • Landskap arkitektur og planlegging
 • Matproduksjon og matsikkerhet
 • Teknologi
 • Økonomi og samfunnsfag
 • Lærerutdanning i realfag og naturressurser ledelse
 • Menneskers og dyrs helse

Forskningen ved NMBU tillater folk rundt om i verden å overkomme utfordringene i store, globale miljø problemer om bærekraftig utvikling, forberedelse av menneskers og dyrs helse, fornybar energi, matproduksjon, ressursforvaltning og økonomistyring.

NMBU oppgave er å bidra til planetens velferd. Tverrfaglig forskning genererer innovasjon i ernæring, helse, miljø, klima og bærekraftig bruk av naturressurser. Deres integrert tilnærming skaper grunnlaget for et bærekraftig liv i morgendagens verden.

S.C. Magnum S.R.L.

Magnum SRL

S.C. MAGNUM S.R.L. er et selskap som ble grunnlagt i 1992 og som tilbyr tjenester innen følgende områder:

 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer av alle slag, workshops, møter, seminarer, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, studieturer, team-building, opplæring, messer, utstillinger
 • Rådgivning innenfor reklame, kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Råd og støtte til potensielle støttemottakere for å skrive prosjekter (vellykkede prosjekter)
 • Opplæring aktiviteter (akkreditering ANC) og tilgang til trenere i ulike felt
 • Fra 2013, fungerer selskapet som et reklamebyrå ved å gi kreative tjenester og produksjon av informasjonsmaterieller (TV spots, plakater, brosjyrer, bannere, roll-ups, pressemeldinger, etc.) og reklamematerieller (tilpassing av enkelte produkter som bærbare datamaskiner, penn, nettsteder, mapper, pinner, poser, luer, flagg, notepad, skjorter osv.)

Selskapet har over 23 år erfaring med tjenester i de ovennevnte områdene. Selskapets suksess er demonstrert av en rekke nominasjoner og priser fra Romanias Handelskammeret i 2003 og 2004 og Prahova Handelskammeret i 2005 og 2006.

Selskapet har i de siste årene utviklet flere rådgivende avdelinger og markedsføring, slik at det tilbyr komplekse og mangfoldige tjenester for gjennomføringen av prosjekter finansierte både av nasjonale midler og europeiske fond.

MAGNUMS spesialisert kunnskap, ferdigheter og erfaring

Med 23 års erfaring, har selskapet utviklet europeiske standarder både som leverandør av tjenester og fasiliteter, og i rådgiving, organisering av arrangementer, markedsføring for prosjekter finansiert av europeiske fond for pre og post – EU medlemskap.

Noen av tjenestene som tilbys av S.C. MAGNUM S.R.L.:

 • Arrangement planlegging
 • Organisering og logistikk av arrangementer (overnatting, måltider, kaffepauser, møterom, transport)
 • Sikre utstyr og støtte
 • Oversettelse / tolkning
 • Laging av kopier (på papir / elektronisk) og mapper for deltakere til trenings kurs
 • Kompetanse på ulike felt (strukturfond, innkjøp, opplæring, etc.)
 • Opprettelse og produksjon av informasjon og reklamemateriell
 • PR
 • Ledelse rådgivning
 • Opplæring
 • Menneskelige ressurser: sentrale og ikke-sentrale eksperter, trenere; teknikere, tolker
 • Prosjektledelse / kontrakt (koordinering, overvåking, kontroll og rapportering)

Noen av de viktigste kundene er:

 • Europeisk samarbeids departementet- Tilsynet for koordinering av strukturelle midler (ACIS) / Departementet for europeiske midler
 • Kunnskapsdepartementet - Nasjonalt senter for utvikling av yrkesrettet og teknisk utdanning;
 • Advocacy Academy Association;
 • Departementet for regional utvikling og turisme;
 • Innenriksdepartementet;
 • Forbundet av utdanning fagforeninger;
 • Scottish Qualifications Authority;
 • WYG International Limited;
 • Business and Strategies Europe;
 • Arbeids-, familie-, sosial og eldre mennesker beskyttelsesdepartementet;
 • National forening for personer med nedsatt funksjonsevne;
 • Institutt for energi studier;
 • Nasjonal turisme foreningen;
 • Direktoratet for betalinger og intervensjon for landbruk - Landbruks- og rural utvikling;
 • "Victor Babes" institutt;
 • Regional utviklings forening Sentrum;
 • Galati fylkeskommune;
 • OLT etat for inter-kommune utvikling.

Finans kilder