SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Forventede resultater (kvantifiserte)

  • Lage et beslutningsstøtteverktøy for forvaltningen av persistente organiske miljøgifter ved å opprette en database som inneholder målinger av POP klasser av stoffer i vannmiljøet, sediment, animalsk vev (makro- virvelløse dyr og fisk av økonomisk interesse)
  • Studere effekten av persistente organiske miljøgifter på akvatiske økosystemer og menneskers helse
  • Utarbeidelse av en metodisk guide for overvåking og styring av forurensning av overflatevann økosystemer med persistente organiske forbindelser for å redusere risikoen for menneskers helse og miljøet ved å tilpasse beste praksis fra Universitetet i Norge
  • Opprette en integrerte matematisk modell som korrelerer utslippsstandarder med miljøstandarder på grupper av miljøgifter
  • Lage en beste praksis guide
  • GIS kartlegging med fordelingen av persistente organiske forbindelser i hydrografisk bassenget Mures

Finans kilder