SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Forskernatt 2016

"Lucian Blaga" Universitet fra Sibiu organiserte Forskernatt 2016 også i år. Dette store europeiske arrangementet gav folk flest fra Sibiu muligheten til å møte forskere fra ulike felt og ta del i unike vitenskapelige aktiviteter organiserte i en morsom og ukonvensjonell stemming.

30. september 2016, fra klokka 16.00, har den fascinerende vitenskap verdenen åpnet sine dører flere steder på "Lucian Blaga" Universitet i Sibiu. Vitenskap fakultetet arrangerte eksperimenter, utstillinger, konkurranser, besøk til laboratorier og mange andre aktiviteter for publikum Sibiu i alle aldre og spesielt for unge mennesker.

Resultatene fra prosjektet SIDPOP – Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografisk Bassenget Mures, finansiert ved EØS 2009-2014 som del av RO 04 Programmet - Reduksjon av farlige stoffer - ble presentert gjennom dette arrangementet. Det ble også gjennomført en markedsførings kampanje om forvaltning av forurensningen av overflatevann økosystemer med persistente organiske miljøgifter, for å redusere risikoen for menneskers helse og miljøet.