SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Vi åpnet prosjektet SIDPOP websiden

Lansarea site-ului SIDPOP

Vi vil offisielt meddele at vi åpnet websiden til prosjektet SIDPOP – Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av vedvarende organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografiske Bassenget Mureș.

Det er her dere kan følge nyttig informasjon om prosjektet, om sin utvikling og sine resultater, men også partnerne involverte. Her skal vi presenterer alle framtidige nyheter og kommende arrangementer knyttet til prosjektet.

Om prosjektet SIDPOP

Prosjektet SIDPOP har som mål å øke støtten til beslutningsprosessen angående kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter (POP).

Prosjekt arrangør: "Lucian Blaga" Universitet fra Sibiu

Partnere:

Partner 1: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge

Partner 2: S.C. Magnum S.R.L.

Prosjektets varighet: 12 måneder

Prosjektets lokalisering: Prosjektet iverksettes i det hydrografiske bassenget Mureș - fylkene Mureş, Alba, Cluj, Harghita, Sibiu, Hunedoara og Arad

Hoved mål: Å øke støtten til beslutningsprosessen angående kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter.

Spesifikke mål:

Utvikling av et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter - database POP fra det hydrografiske bassenget Mureș.

Å øke kapasiteten til offentlige institusjoner (APM, SGA, Helsedirektoratet) i vurderingen av miljørisiko effekter over menneskelig helse.

Finans kilder