SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

SIDPOP bildegalleri

SIDPOP prosjekt lansering

Training periode

Laboratorieaktiviteter

Kampanje for å samle prøver på elven Mures

Forskernatt

Pressemelding for prosjektgjennomføring

Finans kilder