SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Substanțele perfluoroalchilate (PAFS)

Cunoscut sub denumirile: sulfonatul de perfluoroctan (PFOS), acidul perfluorooctanoic (PFOA) și sărurile acestora, acid sulfonic perfluoroctanic și sărurile sale, fluorură sulfonil perfluoroctanică și sărurile sale (PFOSF)

T+ - Extrem de toxic
T+
Extrem de toxic

 -

 - Cancerigen

Cancerigen

Ce sunt? Substanțele perfluoroalchilate sunt substanțe organice cu proprietăți tensioactive clasificate ca poluanți organici persistenți (POP) și supuse unor restricții de producție și utilizare specifice prin Convenția de la Stockholm din 2009 anexa B. 

Utilizare (scop) : PFAS sunt frecvent utilizate în aplicațiile industriale și în cele casnice, fiind folosite ca:

 • aditivi în tratamente de suprafață pentru rezistența la pătare a textilelor și covoarelor
 • aditivi hidrofuganți pentru tapiserie, țesături, marochinărie
 • strat acoperitor rezistent la ulei pentru hârtia de uz alimentar și ambalaje de hârtie și carton
 • spume extinctoare
 • tensioactivi pentru exploatări miniere și petroliere
 • ceară pentru parchet
 • produse insecticide și pesticide
 • aditivi pentru cauciuc și mase plastice
 • aditivi în fluide de extracție a gazelor de șist și a petrolului
 • detergenți casnici și industriali
 • placarea metalelor
 • aditivi pentru uleiuri hidraulice
 • semiconductori, componente electrice și electronice de la imprimante color
 • dispozitive medicale
 • mască foto pentru afișaje cu cristale lichide (LCD), tratamente antireflex și fotorezistente
 • industria fotografică și fotolitografie.

Nu se degradează sub acțiunea luminii, apei și a agenților biologici, nu se degradează în mediu. Sunt eliminate numai prin incinerare la temperaturi înalte. Se bioacumulează în lanțul trofic.

Statut în prezent : înscrise în anexa B partea a III-a din Convenția de la Stockholm 2009 cu derogări specifice la producție și la utilizare în scopurile sus-menționate cu program de reducere a producției și înlocuire cu tehnologii mai puțin poluante.

În România : produse și utilizate într-o gamă mare de aplicații, conform celor de mai sus.

Efecte asupra sănătății: Timpul de înjumătățire la om este de 5.4 ani (EFSA, 2008). Substanța este nocivă, cancerigenă și mortală în anumite doze. Organe țintă: sânge, ficat, tiroidă, efect colinergic, traversează bariera sânge-creier. În cazul expunerii cronice, se instalează modificări ale formulei sangvine, tulburări de coagulare și de irigare periferică, insuficiență hepatică, dereglări menstruale, dereglări ale suprarenalelor, hipotiroidism, tulburări endocrine (estradiol) în special la bărbați; cancer(carcinom, adenom, fibroadenom) tiroidian, cancer mamar (carcinom, adenom, fibroadenom), tumori hepatice, cancer al vezicii urinare și al aparatului reproducător masculin (prostată, testicule). În cazul expunerii in utero la PFAS, substanțele s-au dovedit a fi toxice pentru dezvoltarea embrionilor: osificare întârziată a oaselor (stern și falange), gură de lup (defecte de palat), reducerea greutății la naștere, edeme difuze sau hidrocel (anasarc), defecte ale inimii (defecte de sept ventricular sau atriu drept lărgit).

Limite de expunere, doză letală: la inhalare, LD50 la șobolan este de 250 mg/kg corp. Studii de toxicitate au demonstrat că aceste substanțe sunt mortale în administrări cronice în hrană de doar câteva mg/kg corp/zi.

Sursele de expunere:

Ocupațional: angajații din diferite sectoare industriale (electrice-electronice, ateliere foto, industria extractivă, industria chimică procesatoare, textile industriale, mobilă, automobile, textilă, detergenți etc.) inclusiv angajații de la spălătorii textile etc.
Aer: praf casnic și aer din interiorul clădirilor (birouri, locuințe).
Hrană: pește din medii acvatice contaminate, carne și produse din carne.

Linkuri utile:

Finanţatori