SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Activităţi prevăzute în cadrul proiectului

Activitatea A.1.
Achiziție echipamente, materiale și servicii necesare desfășurării proiectului

În cadrul acestei activități se achiziționează echipamentele și serviciile necesare pentru a putea derula activitățile proiectului aferente dezvoltării instrumentului suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici.

Activitatea A.2.
Instruirea și formarea personalului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în metodologia de realizare a analizelor POP în ţesuturi animale

În cadrul acestei activități personalul Universității " Lucian Blaga" și personalul tehnic al Univerității Norvegiene pentru Științele Vieții, stabilesc procedurile de analiză și materialele suport de curs . Deasemenea se efectuează o vizită de stidiu a personalului de laborator de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu la laboratorul partenerului din Oslo în vederea instruirii în metodele și echipamentul de analiză a POP pe țesuturile animale.

Activitatea A.3.
Realizarea instrumentului suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți

În cadrul acestei activități se derulează o campanie unică de prelevare probe tip screening, se implementează procedurile de analiză și interpretare a datelor în vederea analizei probelor colectate și se elaborează un format adecvat de bază de date pentru modelarea relațiilor dintre concentrația POP în apă, sedimente și țesuturi animale, precum și relația dintre emisii și concentrația în mediu a poluanților. Baza de date se populează cu rezultatele obținute în analizele efectuate.

Activitatea A.4.
Elaborarea studiilor, metodologiilor, modelelor matematice și hărţii poluării ecosistemelor acvatice din bazinul hidrografic Mureş cu compuşi organici persistenţi

În cadrul acestei activități se ebalorează: 1 studiu privind impactul poluanților organici persistenți asupra ecosistemelor acvatice și sănătății umane, 1 ghid metodologic pentru monitorizarea și managementul poluării cu compuși organici persistenţi, modele matematice pentru corelarea standardelor de emisie cu standardele de mediu pentru grupele de POP identificate și o hartă GIS a poluării ecosistemelor acvatice de suprafaţă din bazinul hidrografic Mureş cu compuşi organici persistenţi.

Activitatea A.5.
Promovare, informare, comunicare și diseminare

  • În cadrul acestei activități se realizează promovarea, informarea, comunicarea și diseminarea proiectului:
  • 1 conferință de lansare și 1conferință de închidere a proiectului
  • Se realizează materialele promoționale ale proiectului (banner, placă temporară și permanentă, pliante, broșuri, etc)
  • Se derulează campania de promovare a proiectului prin realizarea de spoturi TV, difuzare pe TV locale, promovare în social media (FB, LinkedIn, Twitter), distribuire materiale tipărite
  • Se organizează 1 seminar de informare asupra progresului proiectului cu factorii interesați (APM, SGA, CJ, DADRJ, AJSVSA, ONG-uri de mediu)
  • Se derulează 4 ateliere de lucru cu factorii interesați (APM, SGA, CJ, DADRJ, AJSVSA, ONG-uri de mediu)
  • Se elaborează 1 ghid de bune practici
  • Se realizează un site web dedicat proiectului

Finanţatori