SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Promotor proiect: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Parteneri:

Partener 1: Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții, Oslo, Norvegia
Partener 2: S.C. Magnum S.R.L.

Valoarea totală a proiectului este de 4,455,637.00 Lei

Durata proiectului: 12 luni

Localizarea proiectului: Proiectul se implementează în Bazinul Hidrografic Mureș - judeţele Mureş, Alba, Cluj, Harghita, Sibiu, Hunedoara şi Arad.

Obiectiv General: Întărirea sprijinului acordat procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanțelor chimice și deșeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument de sprijin pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți

Obiective specifice:

Dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți - baza de date POP în Bazinul Hidrografic Mureș.

Creșterea capacității instituțiilor publice (APM, SGA, Direcții de Sănătate) în evaluarea riscurilor de mediu asupra sănății umane.

Finanţatori