SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Bifenili policlorurați (PCB)

27 - 09 - 2016 Postat în Informații utile

Bifenilii policlorurați sau PCB sau BPC, impropriu denumiți pyraleni, sunt o clasă de 209 substanțe organice folosite în…

Citește mai mult

Pentaclorbenzen (PeCB)

27 - 09 - 2016 Postat în Informații utile

Pentaclorbenzenul este o substanță organoclorurată clasificată ca poluant organic persistent (POP) și interzisă de către…

Citește mai mult

Policloro-dibenzo-furani (PCDF)

30 - 06 - 2016 Postat în Informații utile

Policloro-dibenzo-furanii sunt o clasă de 135 de substanțe organoclorurate toxice, clasificate în 2001 ca poluanți organici…

Citește mai mult

Substanțele perfluoroalchilate

30 - 06 - 2016 Postat în Informații utile

Substanțele perfluoroalchilate sunt substanțe organice cu proprietăți tensioactive clasificate ca poluanți organici persistenți…

Citește mai mult

Dioxinele

07 - 06 - 2016 Postat în Informații utile

Dioxinele sunt o clasă de substanțe organice cu moleculă de tip benzenic conținând doi atomi de oxigen inserați în molecula…

Citește mai mult

DDT

07 - 06 - 2016 Postat în Informații utile

Diclor-difenil-tricloretanul sau DDT, cum este universal cunoscut, este un insecticid organoclorurat.

Citește mai mult

123

Finanţatori