SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Rezultate așteptate (cuantificate)

  • Realizarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți prin crearea unei baze de date care să cuprindă măsurători ale claselor de substanțe POP în mediu acvatic, sedimente, tesut animal (macronevertebrate și pești de interes economic)
  • Realizarea unui studiu privind impactul poluanților organici persistenți asupra ecosistemelor acvatice și sănătății umane
  • Realizarea unui ghid metodologic de monitorizarea și managementul poluării cu compuși organici persistenți a ecosistemelor acvatice de suprafață în vederea reducerii riscului asupra sănătății umane și mediului cu adaptarea celor mai bune practici furnizate de Universitatea din Norvegia
  • Realizarea unui model matematic integrat pentru corelarea standardelor de emisie cu standardele de mediu pe grupele de poluanți detectați
  • Realizarea unui ghid de bune practici
  • Realizarea unei hărți GIS cu distribuția compușilor organici persistenți din bazinul hidrografic Mureș

Finanţatori