SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Programul RO04 - Reducerea Substanţelor Periculoase prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 (EEA Grants)

Proiectul SIDPOP este finanțat de programul Programul RO04 - Reducerea Substanţelor Periculoase prin Mecanismului Financiar SEE (EEA Grants) 2009-2014.

Obiectivele generale ale Programului

Programul RO04 - Reducerea Substanţelor Periculoase sprijină implementarea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 pentru prevenirea efectelor negative ale substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra mediului. Obiectivul, rezultatele și indicatorii programului reflectă scopurile și prioritățile strategiilor și planurilor de acțiuni adoptate recent la nivel european și național.

Obiectivele specifice ale Programului

Programul are ca scop consolidarea capacitatății entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase. De asemenea, programul urmărește îmbunătățirea monitorizarea substanțelor periculoase în mediu, scopul final fiind acela de a preveni bolile și efectele substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra sănătății umane și mediului.

Rezultatele și realizările așteptate ale Programului RO04

Rezultatul scontat al Programului RO04 este o capacitate sporită de punere în aplicare și implementare a legislației UE referitoare la substanțele chimice și deșeurile periculoase, cu următoarele realizări:

  • Întărirea sprijinului acordat procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanțelor chimice și deșeurilor periculoase prin sporirea cunoștințelor și experienței privind legislația referitoare la substanțele și deșeurile periculoase (prin dezvoltarea de instrumente de sprijin pentru elaborarea deciziilor, cum ar fi registre, baze de date, sisteme de schimb de informații, proceduri, ghiduri, scenarii de expunere pentru mediu și sănătatea umană, metodologii de estimare a riscului asociat substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu, studii dezvoltate pentru o serie de instituții publice);
  • Sporirea cunoștințelor și experienței privind legislația referitoare la substanțele și deșeurile periculoase, prin organizarea de cursuri de formare pentru personalul din domeniul evaluării mediului și sănătății și al legislației referitoare la substanțele chimice și deșeurile periculoase și prin realizarea de campanii de conștientizare a efectelor substanțelor și deșeurilor periculoase.

Partener Donator de Program: Agenția Norvegiană de Mediu

Punct Național de Contact: Ministerul Fondurilor Europene

Operator de Program: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Bugetul programului RO04 pentru perioada 2009 - 2014: 11.764.706 EUR

Mai multe informații:

Finanţatori