SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Glosar

Acidul perfluoroctan sulfonic (PFOS) = substanță utilizată pentru impermeabilizarea textilelor, covoarelor dar și a ambalajelor alimentare din hârtie contra lichidelor și grăsimilor. Datorită efectului perturbator endocrin a fost înscris în anexa B a Convenției de la Stockholm in 2009.

Aldrin = pesticid folosit pentru controlul insectelor din sol precum termitele, viermele rădăcinii de porumb, gărgărița orezului, greierii, gândaci săritori etc. Folosit pentru protecția culturilor de cartofi și porumb precum și pentru protecția structurilor de lemn împotriva termitelor.

Alfa-hexaclorciclohexan (alfa-HCH) = izomer stabil al HCH format ca produs secundar în fabricarea insecticidului denumit lindan (gamma-HCH).

Bazin hidrografic = regiune, zonă din care o apă curgătoare mai mare (fluviu sau râu) sau un lac își adună afluenții (izvoare, pâraie, râuri mici, scurgeri din ploi și zăpezi, ape subterane). Suprafața sa este dată de cumpăna de ape, adică de cele mai înalte puncte de pe curba de nivel din care apele de ploaie pornesc sau se scurg în direcții diferite.

Beta-hexaclorciclohexan (beta-HCH) = izomer stabil al HCH format ca produs secundar în fabricarea insecticidului denumit lindan (gamma-HCH).

Bioacumulare = proces prin care compușii chimici din sol, din apă și din aer se acumulează în organismele vii în cantități mult mai importante decât în factorul de mediu din care a fost preluat.

Bioconcentrare = sinonim al bioacumulării, termen utilizat cu precădere pentru creșterea concentrației poluanților în organismele acvatice față de concentrația din apă, preluarea compusului de către organism realizându-se printr-un mecanism direct, ca respirația prin piele sau branhii.

Bioamplificarea  = procesul  ce   are   loc   atunci  când  principala  sursă  de bioacumulare este hrana. Ea este de obicei importantă pentru acei compuși care ating concentrații mari în hrană și foarte scăzute în mediul cu care organismul se afla în contact, cum ar fi apa pentru organismele acvatice, aerul pentru organismele terestre și solul și sedimentele pentru organismele de pe fundul apei și din sol.

Clordan = insecticid organoclorurat de spectru larg utilizat pentru culturile de legume, cereale, porumb, oleaginoase, cartofi, trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, fructe, nuci, bumbac și iută ( în special pentru tratarea rădăcinilor înainte de transplant sau răsădire). Folosit pe scară largă pentru controlul termitelor.

Clordecon = insecticid folosit în agricultură și horticultură pentru tutun, arbuști ornamentali, bananieri, citrici dar și utilizat domestic pentru combaterea furnicilor și gândacilor. Structura și caracteristicile sale sunt asemănătoare mirexului.

DDT = Diclor-difenil-tricloretanul sau DDT este un insecticid care a fost folosit încă din anii 1940 ca un toxic de contact. Datorită acțiunii eficiente în combaterea insectelor și toxicității reduse față de mamifere ca și costului relativ redus de productie a fost folosit pe scară largă timp îndelungat; cf. Wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/DDT

Deșeu = Rest dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv.

Dicofol = compus organoclorurat similar cu DDT, cancerigen și toxic pentru sistemul nervos, utilizat în combaterea acarienilor. Interzis în Europa.

Dieldrin = insecticid organoclorurat utilizat ca alternativă la DDT, foarte toxic pentru animale și om, interzis în anul 2001 prin Convenția de la Stockholm.

Dioxine = grup de substanțe chimice produse neintenționat (produse secundare) în fabricare PVC și albirea hârtiei, în arderea gunoaielor și mai ales a plasticului și în incineratoare de deșeuri. Expunerea la cantitați mici de dioxină duce la cloracnee, depresie și cancer iar expunerea la doze mari este mortală pentru om și animale.

Duzina murdară = cele mai periculoase douăsprezece POP conform Convenției de la Stockholm asupra Poluanților Organici Persistenți din 2001.

Efecte adverse = efect dăunător și neintenționat asupra organismului, care apare în urma expunerii la o substanță chimică (medicament, poluant etc.)

Endosulfan = insecticid organoclorurat, unul dintre cele mai toxice POP. Folosit pentru combaterea afidelor, gândacului de Colorado, dăunătorilor verzei.  Toxic pentru mamifere și om, atacă sistemul endocrin, sistemul nervos, afectează reproducerea, creșterea, facilitează apariția cancerului mamar.

Endrin = insecticid organoclorurat utilizat și în combaterea rozătoarelor. Este mortal pentru pești, păsări și mamifere, foarte toxic pentru sistemul nervos, pentru sistemul endocrin, duce la defecte la naștere. Interzis la fabricare și utilizare de către Convenția de la Stokholm din 2001.

Fluorura de sulfonil perfluorooctanică  sau PFOSF = derivat al  PFOS. Vezi acidul perfluoroctan sulfonic.

Fungicid = Substanță care se utilizează pentru combaterea ciupercilor vătămătoare plantelor.

Harta GIS = GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System (Sistem Informațional Geografic - uneori tradus în forma SIG în limba română). Acest sistem este utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite de un program informatic pe o hartă, în funcție de coordonatele în spațiu atribuite informațiilor respective. De ex: sistemul GPS este un Sistem Informațional Geografic.

Heptabromodifenileter = compus organic brominat din grupul PBB,introdus în lista substanțelor periculoase interzise în anul 2013.

Heptaclor = insecticid foarte toxic utilizat pentru combaterea termitelor și a altor insecte din sol, combaterea malariei, protejarea culturilor de bumbac.

Hexabromobifenil sau HBB = substanță ignifugantă (vezi ignifugant) utilizată în lacuri și vopsele, fabricarea de carcase pentru aparate radio și TV, carcase de motoare și în spuma poliuretanică folosită în scaunele auto. Fiind cancerigen și toxic pentru sistemul endocrin a fost interzis la fabricare.

Hexabromociclododecan = compus organic aromatic brominat din grupul PBB, introdus în lista substanțelor periculoase interzise în anul 2013.

Hexabromobifenileter = compus organic brominat din grupul PBB, cu 6 atomi de brom,introdus în lista substanțelor periculoase interzise în anul 2013.

Hexaclorbenzen (HCB) = compus organic clorurat interzis prin Convenția de la Stockholm în 2001.

Hexaclorciclohexan (HCH) = insecticid utilizat pentru combaterea păduchilor,introdus în lista substanțelor periculoase interzise în anul 2013.

Hidrocarburi = Compuși organici, constituiți din atomi de carbon și de hidrogen.

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP sau PAH) = cunoscute și ca hidrocarburi aromatice polinucleare, sunt hidrocarburi compuse din cel puțin două nuclee aromatice condensate, care nu conțin heteroatomi sau care au substituenți. [1] Naftalina este cel mai simplu exemplu de HAP. Aceste substanțe se găsesc în uleiuri, cărbuni și gudroane, și sunt adesea produși secundari rezultați la arderea combustibililor; cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbură_aromatică_policiclică

HPLC (High Performance Liquid Cromatography) = (cromatografie în fază lichidă de înaltă performanță) metodă performantă de analiză care indică ce substanțele sunt prezente într-un eșantion organic (fructe, legume, lactate, carne etc.) și în ce cantitate. De exemplu se poate afla ce pesticide și îngrășăminte se găsesc într-un aliment și dacă acestea sunt în concentrații ce dăunează sănătății.

Ignifugant (produs de ignifugare) = care întârzie propagarea focului.

Insecticid = substanță chimică, naturală sau sintetică, folosită pentru combaterea insectelor dăunătoare sau parazite.

Lanț trofic = asamblaj de organisme care transferă materie organică de la plante, sau producător primar, la consumator și descumpunător.

Lindan = insecticid folosit și ca produs farmaceutic de uz uman pentru combaterea păduchilor de cap și scabiei (râiei) (gamma-HCH).

Lipofil = se spune despre substanțe solubile în grăsimi, care se fixează în țesuturi grase și în materia organică din sol și sedimente.

Metabolism = Ansamblu de transformări chimice și biologice necesare vieții, pe care le suferă substanțele într-un organism viu; schimb de substanțe. Reacțiile pot fi de sinteză, de asimilare (cu înmagazinare de energie), de degradare și de dezasimilare (însoțită de eliberare de energie).

Metabolit = substanță organică care participă sau rezultă din reacțiile chimice care au loc în organismele vii (vezi metabolism).

Mirex = insecticid utilizat pentru combaterea furnicilor, termitelor, viespilor în cele două Americi și Africa de Sud. Utilizat și ca ignifugant de mase plastice, cauciucuri, aparatură electrică.

Operator de program = organism public sau privat, cu sau fără scop comercial, sau o organizație neguvernamentală, implicat activ în implementarea unui program de finanțare europeană sau structurală sau din fonduri norvegiene şi care contribuie efectiv la implementare. În cazul de față Operatorul de Program este Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor pentru Programul RO04 Reducerea Substanțelor Periculoase finanțat din EEA Grants.

PCB sau policlorbifenili = substanțe organoclorurate, utilizate ca uleiuri industriale pentru transformatoare electrice, condensatori. Sunt cancerigeni, duc la mutații ale fătului, sunt toxici pentru reproducere și pentru sistemul endocrin.

Pentabromodifenileter (pentaBDE) = substanță organo-bromurată introdusă pe lista POP în 2013.

Pentaclorbenzen (PeCB) = substanță chimică organoclorurată foarte toxică pentru mediul acvatic și toxică pentru om.

Pesticid = Substanță chimică cu toxicitate mare folosită în agricultură pentru distrugerea dăunătorilor. În funcție de tipul de organism căruia i se adresează, pesticidele pot fi fungicide (împotriva fungilor sau ciupercilor care atacă culturile de plante), insecticide (împotriva insectelor dăunătoare), deratizante (împotriva rozătoarelor), erbicide (împotriva buruienilor).

PFOS = vezi acidul perfluoroctan sulfonic.

Policlorbifenili = vezi PCB.

POP (poluanți organici persistenți) = substanțe organice complexe care prezintă proprietăţi toxice, rezistă la degradare, se bioacumulează, sunt transportați prin aer, apă şi specii migratoare peste graniţele internaţionale şi sunt depozitaţi departe de locul lor de provenienţă. Expunerea la poluanţii organici persistenţi (POP), poate duce efecte grave de sănătate, inclusiv anumite tipuri de cancer, malformaţii congenitale, sisteme imunitare şi de reproducere disfuncţionale şi o sensibilitate mai mare la boli (Cf. definiției din Convenția de la Stockholm).

Toxafen = insecticid organoclorurat, interzis în 2001 prin Convenția de la Stockholm.

Finanţatori