SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Parteneri

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este o instituție de învățământ superior de stat acreditată ARACIS cu "Grad de încredere ridicat", cuprinde în structura sa 9 facultăţi şi 23 centre de cercetare.

ULBS a încheiat acorduri de colaborare cu 108 universități, dintre care 4 consorții, 33 de acorduri de cooperare și 61 de parteneriate Erasmus, cu universități precum: Universitatea de Medicină din Viena (Austria), Universitatea Hull (Anglia), Universitatea Centrală din Lancashire (Anglia), Institutul de Tehnologie Sligo (Irlanda), Universitatea Leon (Spania), Universitatea de Științe Aplicate din München (Germania), Universitatea Inholland din Haarlem (Olanda), Institutul Național Politehnic din Toulouse (Franța), Academia di Belle Arti Abadir din Palermo (Italia) etc.

În perioada 2008-2013, ULBS a derulat 78 proiecte de cercetare - dezvoltare cu finanţare internaţională şi naţională (buget total 7.094.162,59 Euro) dintre care 22 proiecte în domeniul mediului.

În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică.

Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții

Norwegian University of Life Sciences

Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții este o instituție de învățământ superior, cu activități de studiu și cercetare intensivă care promovează cercetarea autonomă, independentă în beneficiul sănătății, deținând trei facultăți și trei centre de cercetare:

Facultatea de Stiintă si Tehnologia mediului având ca departamente:

 • Ecologie și gestionarea resurselor naturale
 • Științele Mediului
 • Științe Matematice și Tehnologie

Facultatea de Științe Sociale având ca departamente:

 • Studii internaționale de mediu și de Dezvoltare (Noragric)
 • Arhitectura Peissagistică și Planificare Spațială
 • Școala de Economie și Afaceri

Facultatea de Medicină Veterinară și Științe ale Vieții, având ca departamente:

 • științe veterinare și avacultură
 • Chimie, Biotehnologie si Științele alimentației
 • Stiintele plantelor
 • Scoala de Medicina Veterinară NMBU

Centre de cercetare:

 • Centrul de Tehnologia alimentației
 • Centrul pentru Studii Financiare
 • Centrul de Imagistică

NMBU este deja un hub de expertiză în științe , științele vieții , științe de mediu și în arena de dezvoltare durabilă.

Aceasta va continua să se dezvolte și să extindă domeniile de compeneță stabilite de-a lungul istoriei sale de 150 de ani.

Universitatea, este, înainte de toate, o universitate de zi cu comunități academice angajate social, inovatoare și competitive, ce colaborează în vederea dezvoltării durabile în următoarele domenii:

 • Științele vieții teoretice și aplicate
 • Producția biologică , inclusiv acvacultura
 • Utilizarea și conservarea resurselor naturale
 • Mediu , schimbarea climatică și energia din surse regenerabile
 • Studii de dezvoltare și globalizare
 • Arhitectura peisajului și amenajarea teritoriului
 • Producția de alimente și siguranța alimentară
 • Tehnologie
 • Economie și științele sociale
 • Formarea profesorilor în domeniul științelor naturale și al managementului resurselor naturale
 • Sănătate umană și animală

Cercetarea desfășurată la NMBU permite oamenilor din întreaga lume să facă față provocărilor mari, globale privind mediul, dezvoltarea durabilă, modul de îmbunătățire a sănătății umane și animale, sursele de energie regenerabilă, producția de alimente, precum și gestionarea resurselor și managementul financiar.

Misiunea NMBU este să contribuie la bunăstarea planetei. Cercetarile interdisciplinare generează inovații în alimentație, sănătate, protecția mediului, climei și utilizarea durabilă a resurselor naturale. Abordarea lor integrată creează bazele unei vieți durabile în lumea de mâine.

S.C. Magnum S.R.L.

Magnum SRL

S.C. MAGNUM S.R.L. este o companie ce a fost înființată în anul 1992 și furnizează servicii în următoarele domenii de activitate:

 • Planificare și organizare evenimente de orice tip, respectiv ateliere de lucru, reuniuni, seminarii, conferințe regionale, naționale și internaționale, vizite de studiu, team-building-uri, cursuri, târguri, expoziții
 • Consultanță în publicitate, comunicare și relații cu publicul
 • Consultanță și suport în scrierea de proiecte pentru potențiali beneficiari (proiecte de succes)
 • Activități de formare (acreditare ANC) și asigurarea de formatori pe diferite domenii
 • Iar începând cu anul 2013 și activități ale agențiilor de publicitate prin asigurarea de servicii de creație și producere de materiale de informare (spoturi TV, afișe, pliante, bannere, roll-up-uri, comunicate de presă, etc.) și materiale promoționale (personalizarea, în funcție de cerințele beneficiarului, a unor produse ca agende, pix-uri, mape, stick-uri, sacoșe de pânză, șepci, stegulețe, bloc-notes-uri, tricouri, etc.

Compania are o experiență de peste 23 de ani pe piața furnizării de servicii și facilități în domeniile menționate anterior iar succesul firmei este demonstrat și de numeroase nominalizări și premii acordate de către Camera de Comerț și Industrie a României în 2003 și 2004, cât și de Camera de Comerț și Industrie Prahova în 2005 și 2006.

În ultimii ani firma a dezvoltat mai multe compartimente de consultanță, publicitate astfel încât să poată furniza treptat, servicii cât mai complexe și diverse pentru susținerea implementării de proiecte finanțate atât din fonduri naționale cât și din Fonduri Europene Structurale și de Coeziune.

Cunoștințe de specialitate, abilități și experiența MAGNUM

În cei 23 de ani de experiență, firma a evoluat ajungând la standarde europene atât ca furnizor de servicii și facilități, cât și asigurarea de servicii de consultanță, de organizare evenimente, de publicitate în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri europene de pre și post - aderare.

Dintre serviciile furnizare de S.C. MAGNUM S.R.L.:

 • Planificare evenimente
 • Organizare logistică a evenimentelor (cazare, masă, pauze de cafea, săli de reuniuni, transport)
 • Asigurarea de echipamente și asistență
 • Traducere / interpretare
 • Multiplicare (pe suport de hârtie / pe suport electronic) materialelor şi realizarea mapelor participanţilor pentru sesiunile de formare
 • Expertiză în diverse domenii (fonduri structurale, achiziții, formare, etc.)
 • Creație și producere de materiale de informare și promoționale
 • Relații publice
 • Consultanță în management
 • Cursuri de formare
 • Resurse umane: traineri și experți cheie, experți non-cheie; tehnicieni, interpreți
 • Management de proiect / contract (coordonare, monitorizare, control şi raportare)

Printre cei mai importanți clienți se numără:

 • Ministerul Afacerilor Europene - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) / Ministerul Fondurilor Europene
 • Ministerul Educației - Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic;
 • Asociația Academia de Advocacy;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;
 • Ministerul Administrației și Internelor;
 • Federația Sindicatelor Libere din Învățământ;
 • Scottish Qualifications Authority;
 • WYG International Limited;
 • Business and Strategies Europe;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstice;
 • Agenția Națională pentru Persoane cu Handicap;
 • Institutul de Studii și Proiectări Energetice;
 • Autoritatea Națională de Turism;
 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Institutul "Victor Babeș"
 • Agenția pentru Dezvoltarea Reginală Centru
 • Consiliul Județean Galați
 • Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară OLT.

Finanţatori