PROF Logo

Actualități și Evenimente

15
Mar

Anunț privind achiziție servicii organizare conferință internațională cu tema Cariera didactică – acces și evoluție – cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice – PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, [data publicării: 15.03.2023]

  • Invitație de participare la procedura de achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema Cariera didactică – acces și evoluție – cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice – PROF

14
Feb

înregistrate în cadrul Apelului de selecție nr. 3 , organizat în proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF [data publicării: 14.02.2023]

13
Feb

depuse după comunicarea rezultatelor obținute de candidați la proba de evaluare a portofoliului profesional personal din cadrul Apelului de selecție nr. 3 , organizat în proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF [data publicării: 13.02.2023]

08
Feb

din cadrul Apelului de selecție nr. 3 , organizat în proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF [data publicării: 03.02.2023]

03
Feb

depuse după afișarea rezultatelor la proba eliminatorie a Apelului de selecție nr. 3 , organizat în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF [data publicării: 03.02.2023]

31
Jan

a Apelului de selecție nr. 3 , organizat în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF [data publicării: 31.01.2023]

10
Ian

în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației în data de 29.12.2022 [data publicării: 06.01.2023]

10
Ian

în cadrul proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice – PROF, a 226 posturi de experți (în afara organigramei Ministerului Educației) + Anexe (arhiva conține fișiere editabile)

12
Dec
17
Nov
09
Sep

Ordinul de ministru Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

  • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)
  • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)
  • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)
05
Sep

Ordinul de ministru atașat aprobă componența rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF , în care Ministerul Educației este beneficiar.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 824 din 22.08.2022, Partea I.

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

20
Iul

Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF , în care Ministerul Educației este beneficiar.

20
Iul

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

2) Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare - programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3) Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională - programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

22
Mar

REZULTATELE FINALE (după soluționarea contestațiilor) din cadrul Apelului nr. 2 de selecție, proiect Profesionalizarea carierei didactice - PROF, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/ Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

16
Mar

Rezultatelor probei de evaluare a portofoliului profesional personal din cadrul Apelului nr. 2 de selecție, proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF, înregistrat cu nr. 133/146587/15.02.2022, în cadrul proiectului POCU_146587

18
Feb

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice – PROF, anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului, a 13 posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației

25
Nov

Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică este organizată de Ministerul Educației din România, în cadrul Proiectului strategic Profesionalizarea carierei didactice - PROF (ID proiect: POCU/904/6/25 /146587), în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.

Comunicat despre conferinta ICM2021, Daniel MARA, coordonator partener principal și Decanul Facultății de Științe Socio-Umane, ULBS

Sesiune paralelă (1) - JOI, 25 noiembrie 2021

Sesiune paralelă (2) - JOI, 25 noiembrie 2021

Sesiune paralelă (3) - JOI, 26 noiembrie 2021

Sesiune paralelă (4) - JOI, 26 noiembrie 2021

12
Nov

Rezultatelelor finale înregistrate în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 12.11.2021]

10
Nov

Rezultatele înregistrate în urma evaluării portofoliilor profesionale personale depuse în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 10.11.2021]

08
Nov
16.00 - 20.00
Online

Tema webinar-ului: Mentoratul în școlile din Germania

Scopul webinar-ului: prezentarea sistemului actual de formare al mentorilor din Germania

03
Nov

Rezultatelor înregistrate ca urmare a soluționării contestației depuse după proba eliminatorie din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 03.11.2021]

29
Oct

Rezultatele probei de evaluare (probă eliminatorie) din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 29.10.2021]

22
Oct
10.00 - 14.00
Online

Tema webinar-ului: Mentoratul în școlile din Cehia

Scopul webinar-ului: prezentarea sistemului actual de formare al mentorilor din Cehia

18
Oct
16.00 - 20.00
Online

Tema webinar-ului: Importanța persoanei în procesul de mentorat

Scopul webinar-ului: prezentarea sistemului actual de formare al mentorilor din Insulele Canare, Spania

18
Oct

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului, a 39 de posturi de experți în afara organigramei.

30
Sep
16.00 - 20.00
Online

Tema webinar-ului: Peer-mentoring în Marea Britanie și Canada

Scopul webinar-ului: prezentarea elementelor de bază din cadrul programelor de mentorat, cu exemple concrete din sistemul din Marea Britanie și Canada

10
Sep
16.00 - 20.00
Online

Tema webinar-ului: Prezentarea sistemului actual de formare al mentorilor din America

Scopul webinar-ului: Prezentarea elementelor de bază din cadrul sistemului actual de formare al mentorilor din America.

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”