Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale
Conferința internațională
Mentoratul în cariera didactică
ICM 2021
Conferință online

25 - 26 Noiembrie, 2021, Sibiu, România

Sesiuni în plen - Live Streams

Introducere

Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică este organizată de Ministerul Educației din România, în cadrul Proiectului strategic Profesionalizarea carierei didactice - PROF (ID proiect: POCU/904/6/25 /146587), în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.

Conferința oferă cadrul pentru o serie de dezbateri cu privire la mentoratul în cariera didactică, promovează schimbul de bune practici și strategii din diferite țări, abordând contexte naționale și internaționale.

Conform unui studiu recent privind cariera didactică, publicat de Eurydice, politicile europene și naționale se concentrează pe calitatea formării inițiale a profesorilor și pe organizarea cât mai bună a inserției sau a stagiului profesional pentru obținerea statutului de profesor (definitivarea în învățământul preuniversitar), ca factori principali pentru îmbunătățirea calității predării și învățării și pentru păstrarea celor mai buni candidați în cadrul acestei profesii. În acest sens, mentoratul este văzut ca temă centrală a programului de pregătire pe durata stagiului practic profesional (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2021. Profesori în Europa: Cariere, dezvoltare și bunăstare. Raportul Eurydice. Luxemburg: Biroul pentru Publicații al Uniunii Europene). Mentoratul are, de asemenea, potențialul de a sprijini dezvoltarea profesională continuă și progresul în cariera didactică, pe tot parcursul acesteia. Deși s-au înregistrat mari progrese în dezvoltarea mentoratului pentru cariera didactică, mai multe aspecte legate de restructurarea și dezvoltarea  cadrului legislativ, teoretic și metodologic rămân de analizat, din perspectiva lecțiilor învățate până acum.

Principalele obiective ale conferinței sunt:

 • crearea unui forum pentru schimbul de bune practici privind mentoratul în cariera didactică, atât în formarea inițială, cât și ca parte a dezvoltării profesionale continue;
 • facilitarea schimbului de informații și experiențe între participanți;
 • explorarea rolului actual și a responsabilităților mentorilor, pregătirea sau expertiza specifică, recrutarea și evaluarea acestora, pentru a facilita o mai bună înțelegere a mentoratului;
 • examinarea posibilității creării unor oportunități de carieră atractive și motivante pentru viitorii profesori.

Conferința se adresează factorilor de decizie și profesioniștilor implicați în formarea profesorilor – cadre didactice din instituții de formare a profesorilor, cercetători în domeniul educației, mentori, directori de școli, reprezentanți ai organizațiilor active în domeniul educației și formării.

Limbile de lucru ale conferinței vor fi română și engleză. Traducerea va fi asigurată numai pentru sesiunile de plen. Sesiunile (atelierele) paralele se vor desfășura în limba română.

Sesiunile paralele includ ateliere tematice pornind de la o discuție de tip panel (cu experți invitați). Experții invitați vor oferi perspective asupra temei și vor modera discuțiile și activitățile. Temele-cheie din prima sesiune paralelă vor fi abordate într-o perspectivă complementară în cea de-a doua sesiune paralelă a fiecărei zile de conferință. În acest mod, participanții au posibilitatea de a alege o temă interes în etape diferite ale evenimentului.

Conferința este găzduită de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. În contextul pandemic  actual, lucrările conferinței se vor desfășura exclusiv online.

Participanți

Conferința se adresează profesioniștilor implicați în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, cercetătorilor, factorilor de decizie, profesioniștilor didactici universitari, profesioniștilor didactici de licee pedagogice și școli de aplicații, specialiști în științe ale educației.

Participanții se pot înscrie la conferință până pe data de 10 noiembrie 2021. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere, disponibil aici.

0
Speakers
0
Ateliere
0
Zile
0
Participanți

Tematici

 • Profesorii și pregătirea profesorilor în Aria Europeană a Educației
 • Cooperarea europeană pentru redefinirea carierei didactice. Către un cadru național al carierei didactice
 • Pedagogii inovatoare pentru o mai bună educare și formare a profesorilor. Mentorat pentru educație de calitate
 • Bune practici de mentorat și dezvoltare profesională a profesorilor
 • Contextul și conținutul mentoratului. Înțelegerea nevoilor profesorilor, a rolurilor și responsabilităților mentorilor
 • Mentoratul didactic – o abordare din perspectiva instituției de învățământ
 • Mentoratul de practică pedagogică
 • Medii și instrumente inovative de dezvoltare profesională continuă (inclusiv mentorat online)
 • Starea de bine a profesorilor
 • Noi abordări în educație: învățare online și hibrid. Provocări actuale și experiențe didactice în context pandemic

Termene limită

 • 10 Noiembie, 2021 - Data limită pentru înregistrare
 • 25-26 Noiembrie, 2021 - Data conferinței ICME 2021

Invitați

Director, Ministerul Educației, România, manager al Proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF
Ministrul Educației, România
Consilier Prezidențial pentru educație și cercetare, Administrația Prezidențială, România
Secretar de stat, Ministerul Educației, România
Rector, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
Consilier ministru, Ministerul Educației, România
Decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Keynote Speakers

University of Calgary, Canada
Potsdam University, Germany
University of Bucharest, Romania
West University, Timișoara
Roma Tre University, Italy
University of Leon, Spain
VIA University College, Denmark
University of the Balearic Islands, Spain
GEW Baden Württemberg, Germany
University of Glasgow, Scotland
University of the Balearic Islands, Spain
Roma Tre University, Italy
University of Bucharest, Romania
Isabel I University, Spain
Potsdam University, Germany
Policy Officer, European Commission
University of the Balearic Islands, Spain

Moderatori

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, România
Casei Corpului Didactic Constanța, România
Casei Corpului Didactic Sălaj
Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr”
Cluj-Napoca
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureş
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Litere ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Litere ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș
Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu
Colegiului Naţional Pedagogic ,,Constantin Brătescu” din Constanţa
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
“Dunărea de Jos” University of Galați
Colegiul Național George Barițiu din Cluj-Napocaa
Ministerul Educației, România
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ministerul Educației, România
Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
British Council România
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Romînia
Ministerul Educației, România
British Council România
Universitatea Națională de Arte, Bucureşti
Colegiul Național „Liviu Rebreanu ”din Bistrița
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea din București
Ministerul Educației, România
Universitatea din Pitești
Ministerul Educației, România
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ministerul Educației, România
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Ministerului Educației, România
Universitatea Transilvania din Brașov
Ministerului Educației, România
Ministerul Educației, România
Universitatea Sapientia din Cluj Napoca
Director, Ministerul Educației, România, manager al Proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ministerul Educației, România
Universităţii Politehnica din Bucureşti
Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Bârlad
Universitatea din București
Consilier ministru, Ministerul Educației, România
Ministerul Educației, România
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea din Pitești
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bucureşti
Universitatea Transilvania din Brașov

Program

25 noiembrie 2021, ora României (GMT+2h)

10:00 - 10:30 Deschiderea conferinței
Cuvânt de deschidere
 • dr. Anca-Denisa PETRACHE, Director, Ministerul Educației, România, manager al Proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF
 • dr. Sorin Mihai CÎMPEANU, Ministrul Educației, București, România
 • dr. Ligia DECA, Consilier Prezidențial, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială
 • Maria Ștefania MANEA, Secretar de Stat, Ministerul Educației, România
 • dr. Sorin RADU, Rector, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
10:30 - 12:00 Sesiune în plen. Keynote Speakers
10:30 - 10:50
 • Profesorii și pregătirea profesorilor în Aria Europeană a Educației
  Tapio SÄÄVÄLÄ, Policy Officer, Comisia Europeană
10:50 - 11:10
 • Trecerea la pedagogii inovative: putem mentora pentru excelența în predare?
  dr. Lucian CIOLAN, Prorector al Universității din București, România
11:10 - 11:30
 • Tutori pentru profesorii debutanți din Italia: o resursă pentru dezvoltarea profesională
  dr. Massimiliano FIORUCCI & dr. Giovanni MORETTI, Universitatea Roma Tre, Italia
11:30 - 11:50
 • Mentoratul online pentru susținerea inovării și competenței antreprenoriale în învățământul superior
  dr. Manuel PESTANO, Universitatea „Isabel I”, Spania, manager al Proiectului Parcul de Știință și Tehnologie din Tenerife
11:50 - 12:10
 • Diferite elemente pentru programele de mentorat și stagiul profesional. Ce ne recomandă cercetările internaționale?
  dr. Lisbeth Lunde FREDERIKSEN, Colegiul Universitar VIA University College, Danemarca
12:10 - 12:30
 • Structura și perspectivele celei de-a doua etape a formării profesorilor în Brandenburg (Germania)
  dr. Felix REINHARDT, dr. Andreas BOROWSKI, Universitatea din Potsdam, Germania
12:30 - 12:50
 • Developing mentoring and mentors in the context of career-long professional learning
  dr. Kay LIVINGSTON, Universitatea din Glasgow, Scoția

Sesiune de întrebări și răspunsuri

12:30 - 14:00 Pauză
14:00 - 15:30 Sesiune paralelă (1)
16:00 - 17:30 Sesiune paralelă (2)

26 noiembrie 2021, ora României (GMT+2h)

09:00 - 10:30 Sesiune paralelă (3)
10:30 - 11:00 Pauză
11:00 - 12:30 Sesiune paralelă (4)
12:30 - 14:00 Pauză
14:00 - 15:30 Sesiune în plen. Keynote Speakers
14:00 - 14:20
 • Regândirea carierei didactice pentru secolul XXI
  Barbara TOURNIER, UNESCO
14:20 - 14:40
 • Programe de inducție (stagiu profesional) în profesia didactică în Europa
  Rosa Eva VALLE, Universitatea din Leon, Spania
14:40 - 15:00
 • Cum devii profesor în Germania?!
  Ricarda KAISER, GEW districtul Mannheim, Germania
15:00 - 15:20
 • Pregătirea mentorilor pentru interdisciplinaritate în contextual Agendei 2030
  Mercè MOREY LÓPEZ, Olaya ÁLVAREZ GARCÍA, Jordi VALLESPIR SOLER, Universitatea din Insulele Baleare, Spania
15:20 - 15:40
 • Valorificarea procesului de mentorat în educație
  dr. Anca NEDELCU, Universitatea din București, România
15:40 - 16:00
 • Colaborarea online. Provocări și oportunități ale mediilor digitale de învățare
  Sandra ABEGGLEN, Universitatea din Calgary, Canada

Sesiune de întrebări și răspunsuri

16:00 - 16:30 Pauză
16:30 - 17:30 Sesiune în plen. Concluziile conferinței
16:30 - 17:00
 • dr. Mariana CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara
17:00 - 17:30
 • Închiderea conferinței
 • dr. Daniel MARA, Decanul Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
 • Radu SZEKELY, Consilier al ministrului, Ministerul Educației
 • dr. Anca-Denisa PETRACHE, Director, Manager al Proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF, Ministerul Educației

Sesiuni paralele

Ateliere tematice

Sesiunile paralele includ ateliere tematice bazate pe prezentările din plen. Invitații vor își vor oferi contribuția cu privire la tematică și vor modera discuțiile și activitățile.

Tematicile atelierelor oferite în prima sesiune paralelă vor fi abordate dintr-o perspectivă complementară în a doua sesiune paralelă de joi și vineri.

Sesiune paralelă (1) - JOI, 25 noiembrie 2021, 14:00 – 15:30, ora României (GMT+2h)

Atelier A: Cooperarea europeană pentru redefinirea carierei didactice. Către un cadru național al carierei didactice
Experți invitați / facilitatori: dr. Anca–Denisa Petrache, Cecilia Iuga, Elena Dinu, Ștefania Focșa, Ministerul Educației

Atelier B: Contextul și conținutul mentoratului. Înțelegerea nevoilor profesorilor
Experți invitați / facilitatori: dr. Iulian Boldea, dr. Doina Butiurca, dr. Vasile Cernat, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș

Atelier C: Programul de mentorat – o perspectivă a managementului educațional
Experți invitați / facilitatori: dr. Liliana Romaniuc, Asociația Română de Literație, dr. Mircea Bertea, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca

Atelier D: Noi abordări în educație: învățare online și hibrid. Provocări actuale și experiențe didactice în context pandemic
Experți invitați / facilitatori: dr. Olimpius Istrate, Universitatea din București, dr. Ciprian Ceobanu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, dr. Ciprian Fartușnic, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Atelier E: Training transformativ – o nouă paradigmă în formarea profesorilor
Experți invitați / facilitatori: dr. Mihaela Voinea, dr. Daniela-Veronica Necșoi, dr. Oana Alina Bota, dr. Ana-Maria Cazan, Universitatea Transilvania din Brașov

Sesiune paralelă (2) - JOI, 25 noiembrie 2021, 16:00 – 17:30, ora României (GMT+2h)

Atelier A: Noi perspective asupra carierei didactice: competențele profesorilor, parcursuri de formare și de dezvoltare a carierei
Experți invitați / facilitatori: dr. Simona Marin, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dr. Laura Șerbănescu, Universitatea „Politehnica” din București, dr. Claudiu Langa, Universitatea din Pitești, dr. Otilia Clipa, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Atelier B: Roluri și responsabilități ale mentorilor. Relația de mentorat
Experți invitați / facilitatori: dr. Constantin Cucoș, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, dr. Mușata Bocoș, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, dr. Daniel Mara, dr. Alina Mag, dr. Cristina Danciu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Atelier C: Programul de mentorat – o perspectivă a managementului educațional
Experți invitați / facilitatori: dr. Corina Marin, Maria Stoea-Cristea, Daniel Paraschiv, Radu Szekely, Ministerul Educației

Atelier D: Mentorat pentru educație de calitate. Medii de învățare incluzive și hibrid
Experți invitați / facilitatori: dr. Mirela Negreanu, dr. Nicoleta Mircea, Ministerul Educației

Atelier E: Facilitarea dezvoltării profesionale – rolul CCD
Experți invitați / facilitatori: dr. Muza Maftei, Ministerul Educației, dr. Cristina Anton, CCD Brăila, dr. Andreea Artagea, CCD Constanța

Sesiune paralelă (3) - VINERI, 26 noiembrie 2021, 9:00 – 10:30, ora României (GMT+2h)

Atelier A: Medii și instrumente inovative de dezvoltare profesională continuă
Experți invitați / facilitatori: dr. Simona Velea, SNSPA, dr. Oana Gheorghe, Universitatea Națională de Arte, drd. Mirela Alexandru, drd. Alexandra Aramă, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Atelier B: Mentoratul didactic – o abordare din perspectiva instituției de învățământ
Experți invitați / facilitatori: dr. Viorica-Torii Caciuc, dr. Cristina Butnaru, Daniela Bobocea, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, dr. Loredana Tudor, Universitatea din Pitești

Atelier C: Mentoratul de practică pedagogică
Experți invitați / facilitatori: Adriana Dumitru, Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia, dr. Anamaria Ciobotaru, C. N. Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța, Mihaela Ungureanu, C. N. Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, Anda Ștefănică, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Bârlad

Atelier D: Tehnologii digitale pentru predare colaborativă, deschisă
Experți invitați / facilitatori: dr. Alina Vanu, dr. Ioan Daniel Hunyadi, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, dr. Cristina Elena Anton, CCD Brăila

Atelier E: Starea de bine a profesorilor
Experți invitați / facilitatori: dr. Rodica Țocu, dr. Mariana Constantinescu, dr. Sandrina Mindu, drd. Oana Iuliana Enache, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Sesiune paralelă (4) - VINERI, 26 noiembrie 2021, 11:00 – 12:30, ora României (GMT+2h)

Atelier A: Medii și instrumente inovative de dezvoltare profesională continuă
Experți invitați / facilitatori: Nigel Bellingham, Alina Constantinescu, British Council România, dr. Andrea Peterlicean, Andreea Farca, Niculina Găină, TAG Sibiu

Atelier B: Mentoratul de practică pedagogică
Experți invitați / facilitatori: dr. Carmen Maria Chișiu, dr. Maria Cristina Popa, drd. Daniela Carmen Popa, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Atelier C: Starea de bine a profesorilor
Experți invitați / facilitatori: Fodor Alexandru-Iosif, CCD Mureș, Gheorghe Bancea, CCD Sălaj

Atelier D: Tehnologii digitale pentru predare colaborativă, deschisă
Experți invitați / facilitatori: dr. Irina Pop-Păcurar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, dr. Daniela Dumulescu, Universitatea „Lucian Blaga”, drd. Miriam Kenyeres, Universitatea Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca

Atelier E: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice – o perspectivă la nivelul comunității
Experți invitați / facilitatori: Simona Tănase, dr. Dorin Roșcan, Radu Szekely, Ministerul Educației

Atelier F: Mentorat pentru dezvoltarea competențelor transversale
Experți invitați / facilitatori: dr. Florentina Sâmihăian, Universitatea din București, Monica Halaszi, C.N. „Liviu Rebreanu”, Bistrița, Horia Corcheș, C.N. „George Bariţiu”, Cluj-Napoca

Loc de desfășurare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bd-ul. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024

În contextul pandemiei COVID 19, conferința va avea loc exclusiv online. Link-uri pentru participarea online vor fi furnizate înaintea începerii conferinței.

Parteneri