Importanța persoanei în procesul de mentorat (18.10.2021)

Manuel Pestano Perez – Universidad Isabel I, Spain

Data: 18.10.2021
Interval orar: 16.00 - 20.00
Susținut de: formator MANUEL PESTANO PEREZ, profesor la Universitatea Isabel I și director al Departamentului Educațional al Parcului Tehnologic, Insulele Canare, Spania
Facilitator/traducător: lect. univ. dr. Maria Cristina POPA
Participanți: experți proiect PROF
Platforma facilitatoare: GOOGLE MEET
Tema webinar-ului: Importanța persoanei în procesul de mentorat
Scopul webinar-ului: prezentarea sistemului actual de formare al mentorilor din Insulele Canare, Spania

 • Prezentarea s-a realizat interactiv pe bază de suport intuitiv (power point);
 • S-au oferit clarificări conceptuale privind procesul de mentorat (mentoring) și s-a subliniat că acesta este personalizat pentru a potența individualitatea și dezvoltarea continuă a fiecărei persoane mentorate într-un mediu fertil;
 • S-au oferit explicații cu privire la importanța formării mentorilor în progresul tehnologic și inovație (inteligență artificială, e-learning, MOOC, profesiile viitorului etc.);
 • Mentorul este un partener continuu pentru persoana mentorată, nu îl părăsește și este o punte de legătură între Universitatea și societate;
 • Mentorul trebuie să cunoască realitatea externă, piața muncii cu indicele de angajabilitate,  să fie un investigator, cercetător al acesteia pentru personalizarea mentoratului cu informații directe din piața muncii;
 • Mentorul caută să conducă persoana mentorată spre nivelul maxim de autonomie și autoînvățare;
 • Ideea fundamentală este aceea de a oferi persoanei mentorate un mediu fertil, pentru a-și dezvolta propria capacitate;
 • Empatia și asertivitatea sunt, de asemenea, esențiale în acest proces;
 • Mentorii au datoria și obligația să își dezvolte competențe relevante pentru utilizarea tehnologiei, pentru a rămâne în pas cu lumea, pentru că profesorii mentorați vor utiliza intens tehnologia în munca didactică. Tehnopedagogia este ingineria pedagogică necesară pentru educația din prezent și viitor;
 • În acest proces cooperarea exponențială este cheia spre succes, competiția trebuie înlocuită cu cooperarea;
 • Mentorul rămâne în exercițiu continuu de mentorat, asimilând cunoștințe de actualitate din realitatea externă;
 • S-a prezentat proiectul InFuture, un important laborator de idei și s-a explicat cum funcționează procesul de mentorat ca sprijin pentru inovație (10 ore de formare on line, 30 ore co-working local și de tematică și monitorizare individualizată);
 • În procesului de mentorat, mentorul parcurge următoarele faze: branding personal, competențe de conducere, inovație și creativitate, transformare digitală, strategie de marketing;
În cadrul webinarului, participanții s-au lansat următoarele întrebări:
 • Cât de importantă este dimensiunea umană în cadrul procesului de mentorat?
 • Cum monitorizează mentorul persoana mentorată pe traseul dezvoltării sale profesionale?

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”