Peer-Mentoring în Marea Britanie și Canada (30.09.2021)

Sandra Abegglen - University of Calgary, Canada

Data: 30.09.2021
Interval orar: 16.00 - 20.00
Susținut de: Sandra Abegglen - University of Calgary, Canada
Facilitator/traducător: lect.univ.dr. Alina MAG
Participanți: experți proiect PROF
Platforma facilitatoare: GOOGLE MEET
Tema webinar-ului: Peer-mentoring în Marea Britanie și Canada
Scopul webinar-ului: prezentarea elementelor de bază din cadrul programelor de mentorat, cu exemple concrete din sistemul din Marea Britanie și Canada

Prezentarea s-a realizat interactiv pe bază de suport intuitiv (power point)  după următoarea structură:

  • Peer Mentoring (mentorat între egali);
  • Formarea profesorilor în Marea Britanie și Canada;
  • Recomandări pentru practică.

S-au oferit clarificări conceptuale privind mentoratul și peer mentoring pe baza definițiilor consacrate din literatura de specialitate britanică și americană (Jacobi’s, 1991, Crisp & Cruz, 2009,  Bozeman & Fenney’s, 2007) subliniindu-se faptul că  nu există o singură definiție sau un singur model de mentorat.

S-a prezentat definiția de lucru a lui Thomas și  Saslow (2007) unamim acceptată de specialiști și practicieni: mentoratul înțeles ca o relație între două persoane în care o persoană mai experimentată este de acord să sprijine dezvoltarea unei persoane mai puțin experimentate, văzută în mod tradițional ca un protejat și astăzi adesea menționată ca un "mentee".

Mentoratul este un parteneriat de dezvoltare prin care o persoană împărtășește cunoștințe, abilități, informații și perspective pentru a sprijini învățarea și creșterea personală a altcuiva.

Peer Mentoring implică conectarea studenților mai experimentați cu studenții mai puțin experimentați pentru a oferi îndrumare și sprijin pe baza împărtășirii a ceea ce au învățat din experiențele lor la universitate" (University Teaching Academy, 2021)

S-au oferit explicații inclusiv la conceptul de peer suport în raport cu peer mentoring .Un mentor între egali (peer mentor) servește ca o resursă, o mână de ajutor, un serviciu de recomandare oferind sprijin personal și profesional studenților în primele etape ale programului de absolvire.

Un mentor bun va fi familiarizat cu regulile, așteptările și procedurile departamentale și,  în cazul în care mentorul nu poate răspunde la o anumită întrebare, va putea direcționa studenții către cei mai informați întrucât studenții sunt o resursă valoroasă pentru alți studenți în legătură cu viața lor universitară.

Există mai multe modele de mentorat: mentorat individual, mentorat în grupuri mici sau în grupuri mari, mentorat față în față, mentorat online sau hibrid; mentorat unic, mentorat organizat o dată pe săptămână, o dată pe lună, de 3-4 ori pe lună sau mai mult.Indiferent de modelul adoptat, formarea mentorilor și sprijinul acordat studenților sunt foarte  importante.

Programele de peer mentoring au crescut în toate tipurile de universități și au fost dezvoltate programe de formare de mentorat  inclusiv pentru formarea profesorilor.

În Marea Britanie pentru a deveni profesor trebuie să se obțină statutul de de profesor calificat (QTS) în urma unui program de formare inițială a profesorilor (ITT) pentru a putea preda. Deși majoritatea urmează o structură similară, totuși programul / cursul nu este același, dar toate includ elemente de învățare experiențială.

În Canada pentru a preda ca profesor este necesar să se obțină o diplomă de licență în educație (BEd) și un certificat de profesor provincial.

La University of Calgary  studenții  care doresc să devină profesori parcurg una dintre forme:

A. timp de 4 ani prin studii full time, in campus și dobândesc licența în educație;

B. timp de 4 ani prin studii full time, in comunitate; ceea ce permite studenților să rămână în comunitatea lor de origine pentru majoritatea studiilor lor, primesc instruire și sprijin consultativ ș i parcurg  majoritatea cursurilor lor online, studenții  își completează experiențele lor de teren cât mai aproape posibil de comunitatea lor de origine;

C. timp 2 ani, full time, licență în educație pentru  persoanele care au absolvit deja o diplomă de licență și și-au dat seama că au o pasiune pentru educație și sunt acum interesate să urmeze o carieră didactică;

Mentoratul include:

  • parteneriatul cu școlile și profesorii
  • oportunități pentru absolvenți, profesori parteneri și membri ai comunității de a mentora studenții în ultimul an
  • peer mentoring în care studenții din anul final mentorează studenții debutanți în programul de licență în educație;

S-a menționat faptul că instruirea suplimentară nu este exact la fel ca mentoratul, dar  poate oferi un cadru teoretic și practic pentru a vă avansa muncă;

Studenții sunt considerați parteneri și sunt integrați ca  "agenți ai schimbării" care împărtășesc responsabilitatea pentru învățare și predare cu personalul facultăților și universităților;

Conceptul de comunități de practică (Lave & Wenger, 1991) poate oferi contribuții suplimentare cu privire la colaborarea și co-crearea (de succes) și învățarea reciprocă;

S-au oferit explicații despre practica reflexivă înțeleasă de specialiști (Schön, 1983) ca  un dialog de gândire și de a acționa prin care devin mai experimentat.

În cadrul webinarului, participanții au participat la dezbatere și au fost lansate următoarele întrebări:

Cum se realizează selecția profesorilor mentori?

  • Care sunt criteriile de selecție?
  • Mentoratul este o activitate plătită sau de voluntariat?
  • Procesul de mentorat se desfășoară numai în școli sau se organizează și în afara acestora?

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”