Activități

Activitatea I – Activităţi de cercetare fundamentală

Activităţile de cercetare fundamentale din cadrul proiectului DiFiCIL se vor concentra pe analiza şi elaborarea conceptelor generice ce stau la baza unei arhitecturi de referinţă a SSFC pentru sistemele de fabricaţie. În urma elaborării arhitecturii de referinţă şi arezultatelor obţinute în baza cercetărilor experimentale se va elabora metodologia de implementare a acestei arhitecturi în sistemele reale de fabricaţie. Nu în ultimul rând, în cadrul acestor activităţi se va urmări îmbunătăţirea know-how-ului şi a competenţelor echipei de proiect prin participarea la diverse evenimente, şcolarizări, training-uri etc.

Activitatea 2 – Activităţi de dezvoltare experimentală

Activităţile de dezvoltare experimentală în cadrul proiectului DiFiCIL se vor concentra în special pe crearea de sisteme prototip pentru implementarea, validarea şi îmbunătăţirea conceptelor teoretice elaborate în cadrul activităților de cercetare fundamentală. Cele două sisteme prototip propuse – un sistem automatizat de fabricaţie şi o staţie pentru asamblarea manulă a unui produs – acoperă un spectru larg de scenarii întâlnite în industria regională, naţională şi internaţională. Pentru atragerea interesului companiilor, această activitate este corelată cu activitatea 4, în cadrul căreia se vor organiza workshop-uri cu industria, atât pentru stabilirea scenariilor de utilizare practică a SSFC în sistemele de producţie reale, cât şi pentru prezentarea pe viu a rezultatelor obţinute. Obiectivul acestei activităţi vizează dovedirea impactul major pozitiv al SSFC faţă de sistemele curente de fabricaţie în scenarii realiste cu care industria se poate identifica.

Activitatea 3 – Activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială

In cadrul acestei activităţi se vizează obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate rezultate în urma cercetărilor fundamentale şi experimentale. În urma elaborării rezultatelor proiectului se va urmări selectarea celor mai potrivite rezultate obţinute pentru publicarea în BOPI sau în reviste echivalente din alte ţări.

Activitatea 4 – Activităţi de informare şi publicitate

In cadrul activităţilor de informare şi publicitate se vor prezenta, atât publicului larg cât şi celui de specialitate (mediul academic şi industrial) din ţară şi străinătate, obiectivele şi rezultatele ştiinţifice obţinute. De asemenea, în cadrul acestor activităţi se vor realiza schimburi de experinţă cu specialişti, în diferite cadre (conferinţe, workshop-uri, prezentări etc.), pentru a pune bazele unor colaborări în timpul şi după finalizarea proiectului.

Activitatea 5 – Management de proiect

Activităţile de management de proiect vizează coordonarea întregii echipe de cercetare pentru asigurarea progresului proiectui conform planului de lucru, cât şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. De menţionat că eficacitatea şi eficienţa colaborării în cadrul echipei de management s-a evidenţiat deja în contextul unor proiecte finalizate (Cypros, SmartFactory”, eTransMobility etc.) sau a unor propuneri de proiect în cadrul Orizont 2020 (Innovate Me, DiFARECS etc). De asemenea publicaţiile ştiinţifice în care membrii echipei de management sunt coautori demonstrează coerenţa şi completitudinea acesteia.