Obiective

Un prim obiectiv major al proiectului DiFiCIL este formarea unei echipe sustenabile cu expertiza în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC) complexe la nivel internațional pentru participarea cu succes în cadrul proiectelor europene de cercetare, cum ar fi Orizont 2020, INTERREG IVC etc;

Al doilea obiectiv major este cercetarea fundamentala și aplicativă în domeniul tehnologiilor emergente de care depinde asimilarea Internetului Viitorului pentru realizarea de publicații valoroase la nivel internațional, cât si a brevetelor de invenții;

Al treilea obiectiv major al proiectului DiFiCIL este realizarea unei infrastructuri tehnologice pentru cercetarea din domeniul sistemelor socio-fizico-cibernetice în cadrul ULBS cu prototipuri și sisteme experimentale. Infrastructura va permite validarea, demonstrarea și prezentarea conceptelor cercetării fundamentale și aplicative atât pentru mediul academic cât si pentru cel industrial.

Al patrulea obiectiv major este identificarea temelor concrete de cercetare cu interes real pentru industria regională în primele șase luni de proiect. Se va viza rafinarea studiilor de caz ce vor fi implementate prin infrastructura nou realizată cu scenarii de interes pentru industria locală, cât si identificarea de nise pentru participarea comuna în proiecte de cercetare europene, cum ar fi Factory of the Future în Orizont 2020.