Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice

pe baza Internetului Lucrurilor

în fabrica viitorului (DiFiCIL)

Beneficiar

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Contract de finanţare

Nr. 69/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Durata de implementare

52 luni 24 zile (8 septembrie 2016 - 31 ianuarie 2021)

Valoare

8.925.938,42 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 8.227.365,39 lei, pentru consolidarea capacității de cercetare dezvoltare și inovare în cadrul ULBS în domeniul Internetului Viitorului.

REZULTATE OBȚINUTE

ANGAJARE CERCETĂTORI


PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE


PROIECTE CÂȘTIGATE


INFRASTRUCTURĂ TEHNOLOGICĂ