DIGITbrain, proiect H2020 , acord finanțare nr. 952071

DIGITbrain este un proiect ancorat în ecosistemul de inovație al proiectului I4MS - CloudiFacturing -  dar și al platformelor FIWARE și IDS, ce va construi pe rezultatele din acestea, extinzând soluția CloudiFacturing cu un digital twin îmbunătățit intitulat “Digital Product Brain” (DPB) dar și un model de business intitulat “Manufacturing as a Service” (MaaS).

Prin accesul la cerere cu privire la date, modele, algoritmi și resurse pentru produse industriale (i.e. sisteme mecatronice ce ajută la fabricația altor produse), DBP-ul va permite particularizarea acestora și adaptarea în corelație cu situații individuale. Disponibilitatea de capacității a produsului industrial vor facilita implementarea MaaS, ce va permite IMM-urilor producătoare să aibă acces la facilități avansate de producție din propria regiune sau să își distribuie comenzile / necesitățile  către alte regiuni.

Link: http://centers.ulbsibiu.ro/incon/index.php/digitbrain/

HUBCAP, proiect H2020, acord finanțare nr. 872698.

Scopul HUBCAP este de a oferi o viziune a unei rețele durabile de IMM-uri, hub-uri de inovare digitală  (DIH) și alți actori, care permite și încurajează atât furnizorii cât și utilizatorii de modele pentru sisteme fizico-cibernetice (CPS) și instrumente Model-Based Design (MBD) să colaboreze. Lucrând cu hub-urile, IMM-urile vor putea accesa finanțarea centrală pentru experimente prin apeluri deschise, precum și asistență directă. Membrii vor pune la dispoziție reciproc modele, instrumente, materiale de instruire și expertiză, fie în mod liber, fie contra cost, făcând astfel accesul mai rapid și mai ușor la instrumentele de inginerie MBD a CPS. Acest ecosistem este susținut prin intermediul unei platforme de colaborare.

Link: https://projects.au.dk/hubcap/about-hubcap/

iPP4CPPS, parte a proiectului Laboratorului CPSE H2020, acord finanțare nr. 644400.

Proiectul își propune să contribuie la optimizarea ciclului complet de producție a produsului, având informații în timp real despre mașini, proces de producție, produs și perturbații într-o platformă care permite să facă față incertitudinilor pentru programarea și controlul automat. Pentru a realiza această optimizare, a fost utilizată o platformă integrată de modelare și simulare multi-paradigmică pentru a evalua părțile cheie ale ciclului de producție a produsului. Pe această bază, a fost construit un sistem de prototip realist la scară mică și cuplat cu simularea pentru a evalua complexitatea interioară a sistemelor de producție bazate pe CPS.

Link: http://www.cpse-labs.eu/experiment.php?id=c3_uk_gs_ipp4cpps

Monitoring eco-friendly quality of the PET bottle manufacturing using advanced AI (AI4GreenPET)

Un proiect-parteneriat între Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și CENTROPLAST DOO (IMM-ul care conduce experimentul din Serbia, Niș).

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unei infrastructuri software-hardware bazată pe inteligență artificială pentru monitorizarea, analizarea și controlul calității ecologice a producției de sticle PET. Pe lângă detectarea și răspunsul la problemele de calitate, această infrastructură poate fi utilizată și pentru a optimiza procesul de producție pentru o eficiență îmbunătățită și reducerea deșeurilor.

Link: https://dihworld.eu/project/monitoring-eco-friendly-quality-of-the-pet-bottle-manufacturing-using-advanced-ai-ai4greenpet/

Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub (FIT EDIH)

Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub (FIT EDIH) este un grup format din 12 organizații, cu expertiză complementară, rezultat în urma fuziunii a două consorții EDIH (i.e., LAB4COM și FIT EDIH) localizate în Regiunea Centru, România.

Specializările primare FIT EDIH sunt (1) Inteligență artificială (AI) și sisteme bazate pe Big Data și (2) Tehnologii cheie de sprijin (KET), care urmăresc creșterea nivelului de maturitate digitală a 141 de IMM-uri și organizații de servicii publice (PSO) în 3 domenii principale: (1) Smart City, (2) Producție, (3) E-health. Cele 4 servicii de bază sunt: ​​ Dezvoltarea ecosistemului de inovare, Testare înainte de investiție, Abilități Digitale și Suport în atragerea de finanțări. Prin acestea, FIT EDIH își propune să obțină rezultate ambițioase, atrăgând cu succes peste 4 milioane de euro în finanțare, contribuind la creșterea nivelului de maturitate digitală al IMM-urilor și serviciilor publice din Regiunea Centru.

Link: https://www.digitalinnovationhub.fit/