DIGITbrain, proiect H2020 , acord finanțare nr. 952071

DIGITbrain este un proiect ancorat în ecosistemul de inovație al proiectului I4MS - CloudiFacturing -  dar și al platformelor FIWARE și IDS, ce va construi pe rezultatele din acestea, extinzând soluția CloudiFacturing cu un digital twin îmbunătățit intitulat “Digital Product Brain” (DPB) dar și un model de business intitulat “Manufacturing as a Service” (MaaS).

Prin accesul la cerere cu privire la date, modele, algoritmi și resurse pentru produse industriale (i.e. sisteme mecatronice ce ajută la fabricația altor produse), DBP-ul va permite particularizarea acestora și adaptarea în corelație cu situații individuale. Disponibilitatea de capacității a produsului industrial vor facilita implementarea MaaS, ce va permite IMM-urilor producătoare să aibă acces la facilități avansate de producție din propria regiune sau să își distribuie comenzile / necesitățile  către alte regiuni.

Link: http://centers.ulbsibiu.ro/incon/index.php/digitbrain/

HUBCAP, proiect H2020, acord finanțare nr. 872698.

Scopul HUBCAP este de a oferi o viziune a unei rețele durabile de IMM-uri, hub-uri de inovare digitală  (DIH) și alți actori, care permite și încurajează atât furnizorii cât și utilizatorii de modele pentru sisteme fizico-cibernetice (CPS) și instrumente Model-Based Design (MBD) să colaboreze. Lucrând cu hub-urile, IMM-urile vor putea accesa finanțarea centrală pentru experimente prin apeluri deschise, precum și asistență directă. Membrii vor pune la dispoziție reciproc modele, instrumente, materiale de instruire și expertiză, fie în mod liber, fie contra cost, făcând astfel accesul mai rapid și mai ușor la instrumentele de inginerie MBD a CPS. Acest ecosistem este susținut prin intermediul unei platforme de colaborare.

Link: https://projects.au.dk/hubcap/about-hubcap/

 

iPP4CPPS, parte a proiectului Laboratorului CPSE H2020, acord finanțare nr. 644400.

Proiectul își propune să contribuie la optimizarea ciclului complet de producție a produsului, având informații în timp real despre mașini, proces de producție, produs și perturbații într-o platformă care permite să facă față incertitudinilor pentru programarea și controlul automat. Pentru a realiza această optimizare, a fost utilizată o platformă integrată de modelare și simulare multi-paradigmică pentru a evalua părțile cheie ale ciclului de producție a produsului. Pe această bază, a fost construit un sistem de prototip realist la scară mică și cuplat cu simularea pentru a evalua complexitatea interioară a sistemelor de producție bazate pe CPS.

Link: http://www.cpse-labs.eu/experiment.php?id=c3_uk_gs_ipp4cpps