Contact

Informații suplimentare legate de proiect:

E-Mail: grant.dificil@ulbsibiu.ro,

Facebook: https://www.facebook.com/ulbs.dificil

Proiectul co-finanțat din Fondul European de Dezvolare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.