Prototipuri

Sistem de instruire

Sistem de producție

Bazat pe o arhitectură modulară hardware și software, stația de instruire este un sistem adaptiv experimental pentru a învața modul corect de asamblare al produselor.
Întregul set de dispozitive, gadgeturi, senzori și aplicații disponibile în cadrul stației de instruire favorizează un proces complet de training ce implică operații manuale, pornind de la experiența digitală tradițională, exerciții de colaborare cu scenarii imersive, sarcini supravegheate și asistate, până la procesarea analizelor și genearea de sugestii bazate pe Inteligența Artificială pentru scenarii de asamblare inspirate din viața reală.
Arhitectura software se bazeză e un set în de micro-servicii descentralizate și specializate. Fiecare aplicație urmărește un domeniu de pregătire specific și folosește serviciile disponibile într-o manieră unică pentru a reflecta pe cât posibil un mediu industrial real.
Stația permite interacțiunea multimodală, cum ar fi comunicarea verbală, feedback-ul tactil, gesturile 3D etc.

Sistemul prototip de producție automată este la scară mică, dar are o complexitate similară cu sistemele de producție industrială reale. Prototipul are opt module proiectate în conformitate cu principiile Industry 4.0 care permit: interconectarea, transparența informațiilor, asistență tehnică și decizii descentralizate.
Prototipul poate realiza în mod autonom un produs inteligent standard special conceput pentru acest demonstrator sau, asistat de un operator uman, poate produce versiuni personalizate ale aceluiași produs în cazul comenzilor speciale. Fluxul de materiale este facilitat de vehicule ghidate autonom, care „negociază” permanent atribuirea sarcinilor cu sistemul de planificare superioară pentru preluarea, depozitarea sau livrarea la diferite module.
Prin conceptul său, prototipul acoperă o gamă largă de scenarii industriale de fabricație și permite testarea tehnologiilor într-un mediu realist.