Comunicat de presă: Finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului”

31.01.2021 Comunicat de presă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță finalizarea implementării proiectului  Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului”(DiFiCIL), cod SMIS 103107. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară  1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Acțiunea: 1.1.4 și s-a derulat pe o perioadă de 52 luni și 24 zile.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul ULBS în domeniul Internetului Viitorului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Formarea unei echipe sustenabile cu expertiză în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC) complexe la nivel internațional pentru participarea cu succes în cadrul proiectelor europene de cercetare, precum Orizont 2020.
 • Cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul tehnologiilor emergente de care depinde asimilarea Internetului Viitorului pentru realizarea de publicații valoroase la nivel internațional, cât și a brevetelor de invenții.
 • Realizarea unei infrastructuri tehnologice la ULBS pentru cercetarea din domeniul SSFC cu prototipuri și sisteme experimentale ce permit validarea, demonstrarea și prezentarea conceptelor cercetării fundamentale și aplicative, atât pentru mediul academic cât și pentru cel industrial.
 • Identificarea temelor concrete de cercetare în industria regională pentru rafinarea studiilor de caz implementate în infrastructura de cercetare, cât și identificarea  de nișe pentru participarea comună în proiecte de cercetare europene, cum ar fi Factory of the Future în Orizont 2020.

Defragmentarea cercetării din cadrul Facultății de Inginerie din Sibiu, dar și colaborarea strânsă cu alte facultăți, precum Facultatea de Științe Socio-Umane, a fost una din țintele de sustenabilitate vizate în conceptul proiectului DiFiCIL.

Pe parcursul perioadei de implementare următoarele inițiative au fost susținute prin eforturile echipei de proiect în contextul realizării unui ecosistem sustenabil pentru cercetare:

 • Sibiu Smart Systems (SmaS) este un hub digital operațional din cadrul ULBS, listat în catalogul Uniunii Europene, care integrează cercetări teoretice și bazate pe aplicații, infrastructură și servicii ale centrului de cercetare INCON din cadrul Facultății de Inginerie și a centrului Hasso Platner pentru transfer tehnologic (HPI), pentru a oferi o singură interfață de colaborare și suport cu organizațiile de la nivel regional pentru susținerea Transformării Digitale în regiunea Centru a României.
 • Smart Factory România (SFR) este o asociație non-profit care reprezintă un demers realizat împreună cu parteneri industriali interesați în dezvoltarea întregii comunități din domeniul Fabricii Viitorului.

 Pe întreaga sa durată, proiectul a facilitat echipei interacțiunea și acumularea de cunoștințe,  participarea la cursuri de formare sau evenimente relevante la nivel internațional. Mai mult au fost atinși cu succes indicatorii de rezultat și de realizare asumați prin Contractul de finanțare, astfel:

 • Prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene s-au atras fonduri de 437,50 euro, dintr-un total de 15 proiecte depuse;
 • Mai mult de 40 de publicații științifice elaborate de membrii echipei de proiect; dintre acestea 10 lucrări au fost publicate la Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Au fost realizate 6 co-publicații public-privat, ca urmare a colaborării dintre membrii echipei de cercetare și mediul industrial;
 • Au fost realizate 2 cereri de brevet la nivel național: Vehicul cu ghidare automată și Stație de antrenament și metodă de instruire și antrenare pentru sarcini care necesită operații manuale (această cerere a fost publicată și la European Patent Office pentru obținerea drepturilor și la nivel european);
 • Formarea unei echipe sustenabile cu expertiză în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC), în total au fost 41 de persoane implicate în activitățile proiectului, 8 cercetători cu experiență au asigurat coordonarea tinerilor ce au activat în echipa de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este 8.925.938,42 lei din care asistență financiară nerambursabilă este de 8.227.365,39 lei.

 Durata de implementare a proiectului a fost de 52 luni 24 zile (8 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2021).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Informații suplimentare

https://grants.ulbsibiu.ro/dificil

Date de Contact

Manager de proiect- Conf. Univ. dr. Pîrvu Bogdan-Constantin

e-mail: bogdan.pirvu@ulbsibiu.ro