Comunicat de presă deschidere proiect

2016-11-25 Comunicat de presa deschidere proiect

Transcript

COMUNICAT DE PRESĂ
08 Noiembrie 2016
Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului (DiFiCIL)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului ″Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului – DiFiCIL″, începând cu data de 8 septembrie 2016, pe o durată de 48 luni. Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 69/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
Proiectul se implementează la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) B-dul Victoriei nr.10. Valoarea totală a proiectului DiFiCIL este de 8.925.938,42 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 8.227.365,39 lei., pentru consolidarea capacității de cercetare dezvoltare și inovare în cadrul ULBS în domeniul Internetului Viitorului. Valoarea neeligibilă din bugetul național este de 1.280.193,61 iar valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este 6.947.271,78

Rezumatul proiectului
Proiectul DIFICIL este un proiect în cadrul acțiunii A 1.1.4 care vizează atragerea de personal cu competente avansate din străinătate pentru consolidarea capacitații de CD. Proiectul are în vedere o durata de 48 de luni și sunt vizate următoarele obiective/rezultate conform detalierii de mai jos.

Obiectivele specifice proiectului/rezultate:
 Un prim obiectiv major al proiectului DiFiCIL este formarea unei echipe sustenabile cu expertiza în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC) complexe la nivel internațional pentru participarea cu succes în cadrul proiectelor europene de cercetare, cum ar fi Orizont 2020, INTERREG IVC etc;
 Al doilea obiectiv major este cercetarea fundamentala și aplicativă în domeniul tehnologiilor emergente de care depinde asimilarea Internetului Viitorului pentru realizarea de publicații valoroase la nivel internațional, cât și a brevetelor de invenții;
 Al treilea obiectiv major al proiectului DiFiCIL este realizarea unei infrastructuri tehnologice pentru cercetarea din domeniul sistemelor socio-fizico-cibernetice în cadrul ULBS cu prototipuri și sisteme experimentale. Infrastructura va permite validarea, demonstrarea și prezentarea conceptelor cercetării fundamentale și aplicative atât pentru mediul academic cât și pentru cel industrial.
 Al patrulea obiectiv major este identificarea temelor concrete de cercetare cu interes real pentru industria regională în primele șase luni de proiect. Se va viza rafinarea studiilor de caz ce vor fi implementate prin infrastructura nou realizată cu scenarii de interes pentru industria locală, cât și identificarea de nișe pentru participarea comuna în proiecte de cercetare europene, cum ar fi Factory of the Future în Orizont 2020.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Informații suplimentare legate de proiect:
Director proiect: conf.dr.ing. Bogdan-Constantin Pîrvu
E-Mail: grant.dificil@ulbsibiu.ro,
Facebook: https://www.facebook.com/ulbs.dificil