Anunt deschidere proiect

http://www.ulbsibiu.ro/ro/

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de beneficar, anunță lansarea proiectului ″Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului – DiFiCIL″, începând cu data de 8 septembrie 2016, pe o durată de 48 luni. Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 69/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului DiFiCIL este de 8.925.938,42 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 8.227.365,39 lei., pentru consolidarea capacității de cercetare dezvoltare și inovare în cadrul ULBS în domeniul Internetului Viitorului.

Obiectivele specifice proiectului:

–          Un prim obiectiv major al proiectului DiFiCIL este formarea unei echipe sustenabile cu expertiza în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC) complexe la nivel internațional pentru participarea cu succes în cadrul proiectelor europene de cercetare, cum ar fi Orizont 2020, INTERREG IVC etc;

–          Al doilea obiectiv major este cercetarea fundamentala și aplicativă în domeniul tehnologiilor emergente de care depinde asimilarea Internetului Viitorului pentru realizarea de publicații valoroase la nivel internațional, cât si a brevetelor de invenții;

–           Al treilea obiectiv major al proiectului DiFiCIL este realizarea unei infrastructuri tehnologice pentru cercetarea din domeniul sistemelor socio-fizico-cibernetice în cadrul ULBS cu prototipuri și sisteme experimentale. Infrastructura va permite validarea, demonstrarea și prezentarea conceptelor cercetării fundamentale și aplicative atât pentru mediul academic cât si pentru cel industrial.

–          Al patrulea obiectiv major este identificarea temelor concrete de cercetare cu interes real pentru industria regională în primele șase luni de proiect. Se va viza rafinarea studiilor de caz ce vor fi implementate prin infrastructura nou realizată cu scenarii de interes pentru industria locală, cât si identificarea de nise pentru participarea comuna în proiecte de cercetare europene, cum ar fi Factory of the Future în Orizont 2020.

Informații suplimentare legate de proiect:

Director proiect: conf.dr.ing. Bogdan-Constantin Pîrvu

E-Mail: grant.dificil@ulbsibiu.ro,

Facebook: https://www.facebook.com/ulbs.dificil

Proiectul co-finanțat din Fondul European de Dezvolare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.