SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Am lansat site-ul SIDPOP

Lansarea site-ului SIDPOP

Vă anunțăm oficial că am lansat site-ul SIDPOP – Instrument suport pentru luarea deciziilor in domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș.

Acesta este locul unde veți urmări informații utile despre proiect, despre evoluția acestuia, despre rezultatele acestuia, dar și despre parteneri și tot aici vă vom prezenta toate noutățile și evenimentele viitoare legate de proiectul SIDPOP.

Despre proiectul SIDPOP

Proiectul SIDPOP are scopul de a sprijini procesul de elaborare a deciziilor in domeniul substanțelor chimice și deșeurilor periculoare prin dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul poluanților organici persistenți (POP).

Promotor proiect: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Parteneri:

  1. Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții, Oslo, Norvegia
  2. S.C. Magnum S.R.L.

Durata proiectului: 12 luni

Localizarea proiectului: Proiectul se implementează în Bazinul Hidrografic Mureș - județele Mureș, Alba, Cluj, Harghita, Sibiu, Hunedoara și Arad

Obiectiv General: Întărirea sprijinului acordat procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanțelor chimice și deșeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument de sprijin pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți.

Obiective Specifice:

Dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți – baza de date POP în Bazinul Hidrografic Mureș.

Creșterea capacității instituțiilor publice (APM, SGA, Direcții de Sănătate) în evaluarea riscurilor de mediu asupra sănătății umane.

Finanţatori