SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Am lansat proiectul SIDPOP

Lansarea proiectului SIDPOP

În data de 25 iunie 2015 , în Aula Magna a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, a avut loc conferința de lansare a proiectului SIDPOP – Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz Bazinul hidrografic Mureș, proiect finanțat prin Programul RO 04 – Reducerea substanțelor periculoase din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014.

Proiectul are drept scop sprijinirea procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanțelor chimice și deșeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți (POP).

La eveniment , pe langă echipa de peroiect formată din experți ai celor 3 parteneri (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu în calitate de promotor de proiect, Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții – partener 1 și SC Magnum SRL – pertener 2 ) , au luat parte : D-nul Constantin Dragomir, comisar – șef al gărzii de mediu, reprezentanți ai Agenției de Protecție a Mediului Alba, Hunedoara, Sibiu, reprezentanți ai regiei Autonome apele Române, ai sistemelor de gospodărie a Apelor Olt și Mureș,reprezentanți ai ULB Sibiu.

Deasemenea, la eveniment , a luat cuvâtul și dn-ul Ioan Cindrea , președintele Consiliului Județean Sibiu, care a amintit că grija față de natură este o responsabilitate și că nu trebuie să "luăm dreptul urmașilor , nepoților noștri , la viață sănătoasă în această zonă."

În deschiderea conferinței Rectorul Univerității "Lucian Blaga" din Sibiu prof.univ.dr.ing Ioan Bondrea a subliniat importanța implementării cu succes a acestui proiect, și totodată importanța substanțelor periculoase pentru sănatatea umană dar și pentru mediul înconjurător.

Finanţatori