SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

Szójegyzék

Perfluor-oktánsav-szulfonát (PFOS) = szövetek, szőnyegek és élelmiszeri felhasználású, papírból készült csomagolóanyag vízhatlanságához használt anyag, a folyadékok és a zsír ellen. Endokrin zavarokat okozó hatása miatt 2009-ben bejegyzésre került Stockholmi Egyezmény B mellékletébe

Aldrin = a termeszek, talajban élő rovarok, kukoricagyökért támadó férgek, rizszsizsik, tücsök, szárnyas hangyák stb. ellenőrzés alatt tartására használt peszticid. A burgonya és a kukorica kultúráinak védelmére, illetve a fastruktúrák termeszek elleni védelmére használt anyag

Alfa-hexaklór-ciklohexán (alfa-HCH) = a kész HCH stabil izomérje, melléktermék a lindán nevű (gamma-HCH) rovarölő szer gyártása során.

Vízgyűjtő medence = régió, vidék, amely nagyobb folyóvízzel rendelkezik (folyam vagy folyó) vagy mellékfolyókat gyűjtő tóval (forrás, patak, kis folyó, eső- és hó folyások, talajvizek). A területet a vízválasztó határozza meg, vagyis a szintgörbe legmagasabb pontjai, amelyekből az esővizek megmaradnak vagy különböző irányokba folynak.

Béta- hexaklór-ciklohexán (béta-HCH) = a kész HCH stabil izomérje, melléktermék a lindán nevű (gamma-HCH) rovarölő szer gyártása során.

Bioakkumuláció = folyamat, amely által a talajban, vízben és levegőben lévő összetevők felhalmozódnak az élő szervezetekben jóval jelentősebb mennyiségben, mint a környezeti tényezőben meglévő mennyiség, ahonnan felvételre került.

Biokoncentráció = a bioakkumuláció szinonimája, főként a vízi organizmusokban lévő szennyezőanyag-koncentrációnak a vízkoncentrációhoz képest történő megnövekedése tekintetében használt kifejezés, a vegyület felvétele az illető organizmus által, közvetlen mechanizmus által, mint bőr vagy kopoltyú általi légzés.

Biomagnifikáció = folyamat, amely akkor kap helyet, ha a fő bioakkumulációs forrás az élelmiszer. Főként azoknak a vegyületeknek a szempontjából fontos, amelyek nagy koncentrációt érnek el a táplálékban és nagyon alacsony szinten vannak jelen abban a környezetben, amellyel az organizmus kapcsolatban van, mint a víz a vízi organizmusok számára, a levegő a földi organizmusok esetén, és a talaj és üledék a víz fenekén és a talajban élő organizmusok esetén.

Klórdán = Klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, széles körben használt a mezőgazdaságban a zöldségek, gabonák, kukorica, olajos növények, burgonya, cukornád, cukorrépa, gyümölcsök, dió, gyapot, juta (főként gyökér- és tőkezelés, plántálás és átültetés előtt). Széles körben használt a termeszek ellen.

Klórdecon = rovarölő szerként használt a mezőgazdaság és kertészet területén, dohánytermelés, díszcserjék, banánfa és citrusfélék kezelésére során, de háztartási használata is ismert, házi bogarak és hangyák csapdájának előállításához használják.
Struktúráját és sajátosságait tekintve nagyon hasonló a mirexhez.

DDT = A diklór-difenil-triklóretán, vagy DDT, olyan rovarölő szer, amelyet már az 1940-es évektől használtak érintés általi toxikus anyagként. A hatékony rovarölő hatása, és az emlősökre gyakorolt alacsony toxicitás miatt, illetve a viszonylag olcsó előállításnak köszönhetően séles körben és hosszú időn át használatban volt; a Wikipédia szerint: https://ro.wikipedia.org/wiki/DDT

Hulladék = Bizonyos termék létrehozása során, technológiai folyamatból keletkező anyag maradéka, amely nem értékesíthető közvetlenül az illető termék létrehozása érdekében.

Dikofol = a DDT-hez hasonló klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, karcinogén és toxikus az idegrendszer számára, atkák ellen használják. Európában betiltott.

Dieldrin = klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, a DDT alternatívájaként használják, nagyon mérgező az állatokra és az emberekre, 2001-ben került betiltásra a Stockholmi Egyezmény által.

Dioxinok = nem szándékosan (melléktermékek) létrejövő kémiai anyagok csoportja, a PVC előállítás, papírfehérítés, szemétégetés, és főként műanyagégetés és hulladékégetők hatására létrejövő anyag. Kis mennyiségű expozíció klórakne kialakulásához, depresszióhoz és rákhoz vezet, a nagy mennyiségű expozíció pedig halálos az ember és az állat számára.

Piszkos tizenkettő = a 2001-es Stockholmi Egyezmény perszisztens organikus szennyezőanyagai közül a legveszélyesebb tizenkét POP anyag.

Káros hatások = a szervezetre gyakorolt káros és nem szándékos hatások, amelyek egy kémiai anyag expozíciója következtében keletkeznek (orvosság, szennyezőanyag stb.)

Endoszulfán = Klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, a legmérgezőbb POP anyagok egyike. Levéltetűk, Colorado-bogár, káposztát támadó rovarok ellen használták. Toxikus az emlősökre és az emberre, megtámadja az endokrin rendszert, az idegrendszert, ártalmas a szaporodásra, növekedésre, elősegíti a mellrák kialakulását.

Endrin = Klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, a rágcsálók ellen is használt. Halálos a halak, madarak és emlősök számára, nagyon mérgező az idegrendszerre, az endokrin rendszerre, születési rendellenességekhez vezet. Gyártása és használata tilos a 2001-es Stockholmi Egyezmény által.

Fluórozott perfluor-oktán-szulfonát vagy PFOSF = a PFOS származéka. Lásd perfluor-oktán-szulfonát sav.

Gombaölő = olyan anyag, amelyet a növényeket támadó gombák ellen használnak.

GIS-térkép = A GIS a Geographic Information System (Földrajzi Információs Rendszer - olyakor SIG formában a román nyelvű fordításokban) betűszava. Ezt a rendszert arra használják, hogy létrehozzák, megvizsgálják és feldolgozzák térképen azokat az információkat, amelyeket egy informatikai program szolgáltat, az illető információknak tulajdonított terület koordinátái szerint. Pl. a GPS rendszer egy Földrajzi Információs Rendszer.

Heptabróm-difenil-éter = a PBB csoportjába tartozó brómozott organikus vegyület, a 2013-ban betiltott veszélyes anyagának jegyzékében jegyzett.

Heptaklór = rendkívül toxikus rovarölő szer, a termeszek és egyéb talajban élő rovarok ellen, a malária leküzdésére, a gyapotkultúrák védelmére használt.

Polibrómozott bifenil vagy HBB = égéskésleltető anyag (lásd égésgátló), festékekben és lakkokban,
rádió- és TV-készülékek vázának gyártásához, motorvázhoz és az autóülésekben alkalmazott poliuretánhabban használt. Karcinogén és mérgező az endokrin rendszer számára, gyártása betiltott.

Hexabróm-ciklododecán = a PBB csoportba tartozó brómozott organikus vegyület, a 2013-ban betiltott veszélyes anyagának jegyzékében jegyzett.

Hexabromobifenileter = a PBB csoportba tartozó brómozott organikus vegyület, 6 brómatommal, a 2013-ban betiltott veszélyes anyagának jegyzékében jegyzett.

Hexaklórbenzol (HCB) = klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, a 2001-es Stockholmi Egyezmény által betiltott.

Hexaklórciklo-hexán (HCH) = tetű ellen használt rovarölő szer, a 2013-ban betiltott veszélyes anyagának jegyzékében jegyzett.

Szénhidrogének = Szénatomból és hidrogénből álló szerves vegyületek.

Policiklusos aromás szénhidrogének (HAP vagy PAH) = polinukleáris aromás szénhidrogénekként is ismertek, legkevesebb két kondenzált aromás gyűrűvel rendelkeznek, de nem tartalmaznak heteroatomokat, vagy olyanokat, amelyek pótanyagokkal rendelkeznek. [1] A Naftalin a legegyszerűbb HAP példa. Ezek az anyagok megtalálhatóak az olajokban, szénben és a kátrányban, és gyakran keletkeznek melléktermékként az üzemanyagok égetése során; cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbură_aromatică_policiclică

HPLC (High Performance Liquid Cromatography) = (nagy teljesítményű folyadékkromatográfia) nagy teljesítményű vizsgálati módszer, amely jelzi, milyen anyagok vannak jelen egy szerves mintában (gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, hús stb.) és azok milyen mennyiségben vannak jelen. Például megtudható, milyen peszticidek és rovarölő szerek találhatóak egy élelmiszerben, ha azok koncentrációja ártalmas az egészségre.

Égésgátló (égésgátló termék) = amely késlelteti a tűz terjedését.

Rovarölő szer = természetes vagy szintetikus kémiai anyag, amelyet a káros rovarok vagy paraziták ellen használnak.

Tápláléklánc = organizmusok egysége, amelyek szerves anyagot vesznek át a növényektől, vagy elsődleges előállítótól, a fogyasztók és lebontók számára.

Lindán = gyógyszeripari rovarülő szerként használt anyag a fejtetű és a rüh ellen (gamma-HCH).

Lipofil = olyan zsírban oldódó anyagokra használják ezt a kifejezést, amelyek rögzülnek a zsírszövetben és a talajban, illetve üledékben lévő szerves anyagban.

Metabolizmus = Az élethez szükséges kémiai és biológiai átalakulások együttese, amelyeket az anyagok egy élő szervezetben szenvednek el. A reakciók: szintézis, asszimiláció (energia formájában történő tárolás), lebomlás és disszimiláció (amelyet energia felszabadulása kísér).

Metabolit = organikus anyag, amely részt vesz azokban a kémiai reakciókban, amelyek az élő szervezetben mennek végben, vagy ezek eredménye (lásd metabolizmus).

Mirex =  Észak- és Dél-Amerikában, illetve Dél-Afrikában, a hangyák, termeszek, darazsak ellen használt. Égésgátlóként is használt a műanyagtömegek, kaucsuk, elektromos berendezések esetében.

Programkezelő = állami vagy magánszervezet, kereskedelmi céllal, vagy anélkül, vagy nemkormányzati szervezet, amely aktívan részt vesz egy európai, vagy szervezeti, vagy norvég alapokból létrejött finanszírozási program kidolgozásában, és amely hatékonyan járul hozzá a kivitelezéshez. A jelen esetben a Programkezelő a Környezetvédelmi , Erdészeti és Vízügyi Minisztérium a RO04 Program - Veszélyes anyagok mennyiségének csökkenése programban, EEA Grants finanszírozásában.

PCB sau poliklórbifenilek = elektromos transzformátorokban és kondenzátorokban használt klórozott szerves anyagok. Karcinogének, magzati mutációhoz vezetnek, toxikusak a szaporodásra és az endokrin rendszerre.

Pentabróm-difenil-éter (pentaBDE) = brómozott szerves anyag, 2013-ban került feljegyzésre a POP jegyzékben.

Pentaklórbenzol (PeCB) =  klórozott kémiai szerves anyag, nagyon mérgező a vízi környezetre és toxikus az emberre.

Peszticid = Nagy toxicitással rendelkező kémiai anyag, a mezőgazdaságban használt a kártevők ellen. A megcélzott szervezet típusától függően a peszticidek lehetnek gombaölők (a növényeket támadó gombák ellen), rovarölő szerek (kártevő rovarok ellen), rágcsálóirtó (a rágcsálók ellen), gyomirtó szerek (gyom ellen).

PFOS = lásd perfluoroktánsav

Poliklór - bifenilek lásd PCB

POP (perszisztens organikus szennyezőanyagok) = összetett organikus anyagok, amelyek ellenállnak a lebomlásban, bioakkumulálódnak, a levegő, víz és a nemzetközi határokat átívelő vándorfajok szállítja őket, származási helyüktől nagy távolságra kerülnek. A perszisztens organikus szennyezőanyagok (POP) expozíciója súlyos egészségügyi hatásokhoz vezet, beleértve bizonyos ráktípusokat, születési rendellenességeket, immunrendszer zavarokat és diszfunkconális szaporodást és nagyobb érzékenységet a betegségek irányában (a Stockholmi Egyezmény általi meghatározás szerint).

Toxafén = klórozott szerves vegyület-alapú rovarölő szer, amely 2001-ben került betiltásra a Stockholmi Egyezmény által.

Finanţatori