SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

Várt eredmények (mérhető)

  • Segédeszköz létrehozása a tartósan káros szennyező anyagok menedzsmenti döntéshozalatának szakterületén olyan adatbázis létrehozása révén, mely tartalmazza a POP anyagcsoportok mérési eredményeit vízi, közeti és állati környezetben (makrogerinctelenek és gazdasági érdekeltségű halak).
  • Károsan tartós szennyező anyagok hatására vonatkozó tanulmány elkészítése a vízi ökoszisztémák és emberi egészség vonatkozásában
  • Károsan tartós, szerves szennyező anyagok megfigyelésére és menedzsmentjére vonatkozó módszertani útmutató elkészítése a felszíni vízi ökoszisztémák és az emberi egészség vonatkozásában az ember egészségre, valamint a környezetre mért káros hatások csökkentése érdekében, felhasznáva a norvégiai Egyetem legjobb ismereteit
  • Integrált matematikai modell megvalósítása a kibocsátási standardok és környezeti standardok összeegyeztetésének céljából a felfedezett szennyezőcsoportok vonatkozásában
  • Jó tapasztalatokról szóló útmutató kidolgozása
  • Szennyezési GIS térképép kidolgozása a Maros vízgyűjtő medencéjében

Finanszírozók