SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

Partnerek

A Szebeni Lucian Blaga Egyetem

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

A Szebeni Lucian Blaga Egyetem állami felsőfokú intézmény, a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság által akkreditált, magas fokú megbízhatósági minősítéssel rendelkező egyetem, szerkezetében 9 kar és 23 kutatóközpont található.

Az ULBS 108 egyetemmel kötött közreműködési megállapodást, amelyek közül 4 konzorcium, 33 együttműködési egyezmény és 61 Erasmus partnerség, olyan egyetemekkel, mint: Bécsi Orvosi Egyetem (Ausztria), Hull Egyetem (Anglia), Közép Lancashire-i Egyetem (Anglia), Institute of Technology Sligo (Írország), Leon Egyetem (Spanyolország), Müncheni Alkalmazott Tudományok Egyetem (Németország), Haarlemi Inholland Egyetem (Hollandia), Országos Toulouse-i Műszaki Egyetem (Franciaország), Palermói Academia di Belle Arti Abadir Akadémia (Olaszország) stb.

A 2008-2013. időszakban, az ULBS 78 kutatóprojektet folytatott - nemzetközi és országos finanszírozású fejlesztési projektet (teljes költségvetés 7.094.162,59 Euró), amelyek között 22 környezetvédelmi projekt volt.

2011-ben az oktatási és tudományos kutatási egyetemek második kategóriájába osztályozták Romániában.

A norvég Élettudományi Egyetem

Norwegian University of Life Sciences

A norvég Élettudományi Egyetem felsőfokú oktatási intézmény, intenzív oktatási és kutatási tevékenységgel rendelkezik, amely támogatja az egészségre irányuló autonóm és független kutatást, három karral és három kutatóközponttal rendelkezik:

Környezettudományi és Környezetvédelmi Kar, a következő részlegekkel:

 • Ökológia és természetes erőforrások kezelése
 • Környezettudományok
 • Matematikai és Műszaki tudományok

Társadalomtudományi Kar, a következő részlegekkel:

 • Nemzetközi Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanulmányok (Noragric)
 • Tájépítészet és Térrendezés
 • Gazdasági és Vállalkozási Iskola

Állatorvosi és ÉLettudományi Kar, a következő részlegekkel::

 • állatgyógyászat és akvakultúra
 • Kémia, Biotechnológia és Élelmiszertudományok
 • Növénytani tudományok
 • NMBU Állatgyógyászati Iskola

Kutatóközpontok:

 • Táplálkozástechnológiai Központ
 • Pénzügyi Tanulmányok Központja
 • Imagisztikai Központ

Az NMBU már szakértőivizsgálat-elosztót képvisel a tudományok, élettudományok, környezetvédelmi tudományok és a tartós fejlesztés arénájában.

150 éves fennállási ideje alatt folyamatosan fejlődik és fejleszti rögzített illetékességi területeit.

Az egyetem elsősorban nappali oktatású intézmény, társadalmi elkötelezettségű, innovatív és kompetitív akadémiai közösségekkel rendelkezik, amelyek együttműködnek a tartós fejlesztés érdekében, a következő ágazatokban:

 • Elméleti és alkalmazott élettudományok
 • Ökológiai termelés, beleértve az akvakultúrát
 • Természetes erőforrások használata és megőrzése
 • Környezet, klímaváltozás és megújuló erőforrásokból nyert energia
 • Fejlesztési tanulmányok és globalizáció
 • Tájépítészet és Térrendezés
 • Élelmiszergyártás és élelmiszerbiztonság
 • Technológia
 • Gazdaságtudomány és társadalomtudományok
 • Tanárok képzése a természettudományok és a természetes erőforrások menedzsmentjének ágazatában
 • Emberi és állati egészség

Az NMBU-ban végzett kutatások világszerte lehetővé teszik az emberek számára, hogy eleget tegyenek a nagy, világméretű kihívásoknak a környezetvédelem, a tartós fejlődés, az emberi és állati egészség jobbítási módja, a megújuló energia erőforrásai, az élelmiszer-előállítás, illetve a pénzügyi erőforrások kezelése és menedzsmentje területén.

Az NMBU emissziója az, hogy hozzájáruljon a bolygó jólétéhez. Az interdiszciplináris kutatások innovációt eredményeznek az élelmezésben, az egészségügyben, a környezetvédelemben és a természetes erőforrások tartós használatában. Integrált hozzáállása megteremti a holnap világának tartós életének alapjait.

S.C. Magnum S.R.L.

Magnum SRL

A S.C. MAGNUM S.R.L. 1992-ben alapított vállalat és a következő tevékenységi ágazatokban végez szolgáltatásokat:

 • Bármilyen típusú rendezvény megtervezése és szervezése, beleértve a munkaműhelyeket, összejöveteleket, szemináriumokat, regionális, országos és nemzetközi konferenciákat, tanulmányutakat, team-buildingeket, képzéseket, vásárokat és kiállításokat
 • Reklám-, kommunikációs tanácsadás és PR-kapcsolatok
 • Projektírásban való tanácsadás a potenciális kedvezményezettek számára (sikerprojektek)
 • Képzési tevékenységek (ANC akkreditálás) és trénerek biztosítása különböző ágazatokban
 • a 2013. évtől kezdődően pedig reklámügynökségek tevékenységei információs anyagok megalkotása és létrehozása által (TV szpotok, hirdetések, reklámszalagok, roll-up-ok, sajtóközlemények stb.) és promóciós anyagok (határidő naplók golyóstollak, mappák, pendrive-ok, vászontáskák, sapkák, kis zászlók, bloc-notes-ek, pólók stb. személyre szabott előállítása, a kedvezményezett igényeinek megfelelően)

A vállalat több mint 23 éves tapasztalattal rendelkezik az előbbiekben felsorolt ágazatokban végzett szolgáltatások és tevékenységek piacán, a cég sikerét pedig a jelölések és Románia Kereskedelmi és Iparkamarája által, a 2003. és 2004. évben kiosztott díjak igazolják, illetve a Prahova Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2005-ben és 2006-ban kiosztott díjak.

Az utóbbi években a cég több tanácsadási- és reklámrészleget fejlesztett ki annak érdekében, hogy egyre összetettebb és különfélébb szolgáltatásokat nyújtson, lépcsőzetesen úgy az országos, mint a Strukturális és Kohéziós Európai Uniós Alapokból finanszírozott projektek gyakorlatba ültetésének támogatása keretén belül.

Szakismeretek, a MAGNUM készségei és tapasztalata

Az elmúlt 23 év tapasztalata által a cég, fejlődése során, elérte, hogy megfeleljen az európai szabványoknak, úgy a szolgáltatások és megkönnyítő tevékenységek szolgáltatójaként, mint a tanácsadási, rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítójaként, illetve bizonyos - csatlakozás előtti és utáni időszakban - európai uniós alapokból finanszírozott projektek keretén belül végzett reklámtevékenység-szolgáltatóként.

A S.C. MAGNUM S.R.L. vállalat által végzett szolgáltatások között említhető:

 • Rendezvények megtervezése
 • Rendezvények logisztikai megszervezése (szállás, étkezés, kávészünetek, összejövetelek helye, szállítás)
 • Felszerelés és tanácsadás biztosítása
 • Fordítás/tolmácsolás
 • Anyagok sokszorosítása (papír eszközön/elektronikus felületen) és mappák készítése a képzéseken részt vevők számára
 • Szakértelem különböző területeken (szerkezeti alapok, képzés stb.)
 • Tájékoztató- és reklámanyagok megtervezése és gyártása
 • PR-kapcsolatok
 • Menedzsment tanácsadás
 • Képzési kurzusok
 • Emberi erőforrások: trénerek és kulcsfontosságú szakértők, egyéb szakértők; technikusok, tolmácsok
 • Projektmenedzsment/szerződés (együttműködési, felügyeleti, ellenőrzési és jelentéstételi)

A legjelentősebb ügyfelek között szerepel:

 • Európai Ügyek Minisztériuma - Közösségi Alapok Kezeléséért Felelős Hatóság (ACIS) / Európai Alapok Minisztériuma
 • Oktatásügyi Minisztérium - Szakmai és Műszaki Oktatási Fejlesztés Országos Központja;
 • Advocacy Akadémia Egyesület;
 • Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium;
 • Belügyminisztérium;
 • Oktatási Szabad Szakszervezeti Szövetsége;
 • Scottish Qualifications Authority;
 • WYG International Limited;
 • Business and Strategies Europe;
 • Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Idős Személyek Védelmi Minisztériuma;
 • Fogyatékkal Élő Személyek Országos Hivatala;
 • Energiatanulmányi és Energiatervezési Intézet;
 • Országos Turisztikai Hivatal;
 • Mezőgazdasági Kifizetések és Beavatkozások Hivatala – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium;
 • Victor Babeș Intézet
 • Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség
 • Galați-i Megyei Tanács
 • OLT Közösségi Kapcsolatfejlesztési Egyesület.

Finanszírozók