SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Vizită de monitorizare a Comitetului de Cooperare pentru Programele RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor și RO04 - Reducerea substanțelor periculoase, finanțate din granturi SEE

Joi 08 decembrie 2016, Membrii Comitetului de Cooperare pentru programele RO02 și RO04 finanțate prin granturi SEE, respectiv reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – MMAP (în calitate de Operator de Program) și ai Parterului de Program din statul donator (Agenția Norvegiană de Mediu), au intreprins o vizită de monitorizare la sediul Facultății de Științe din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, unde au vizitat laboratorul de ecotoxicologie dezvoltat în cadrul proiectului "Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul hidrografic Mureș (SIDPOP)".

Reprezentanții Statului Donator au apreciat rezultatele proiectului precum și progresul înregistrat la nivelul Operatorului de Program în ceea ce privește gestionarea și implementarea acestor programe și și-au exprimat dorința de a continua colaborarea și în perioada următoare de programare.