SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Comunicat stadiu proiect

În perioada mai 2015 – septembrie 2016 Univeristatea "Lucian Blaga din Sibiu în parteneriat cu Universitatea Norvegiană pentru Știintele Vieții si SC Magnum SRL implementează proiectul SIDPOP – Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureş, finanţat prin grant-urile SEE 2009-2014 în cadrul Programului Ro04 – Reducerea substanţelor periculoase .


În cadrul acestui proiect, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a fost dezvoltat un laborator de Ecotoxicologie dotat cu echipamente de înaltă performanţă pentru analiza poluanţilor organici persisteneţi (POP) în mediu şi în ţesuturi animale şi vegetale, precum şi un laborator mobil de mediu.De asemenea, împreună cu partenerul norvegian, au fost dezvoltate ghiduri metodologice şi protocoale de lucru pentru evaluarea şi monitorizarea poluării cu compuşi organici persistenţi a ecosistemelor acvatice continentale. Obiectivul de a dezvolta resurse umane cu competențe în acest domeniu a fost atins prin stagiile de formare parcurse de specialiști ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu în Norvegia și prin seminariile organizate la Sibiu la care au participat reprezentanți ai instituțiilor interesate cu atribuții în domeniul managementului resurselor de apă și protecției mediului.


A fost creată o bază de date cu structură adecvată pentru evaluarea poluării cu POP a ecosistemelor acvatice din bazinul hidrogarfic Mureș, care include următoarele categorii de date: concentrația POP în apă, sedimente și țesuturi animale (pești, macronevertebrate). Structura bazei de date a fost analizată și agreată în cadrul unor ateliere de lucru, cu potențialii beneficiari (APM-uri, ABA Mureș, SGA-uri, etc).
Până în prezent au fost prelevate probe de apă, sediment și țesuturi animale din bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, această campanie continuând cu probe din bazinul superior.


În decursul următoarelor luni, continuă analiza concentrațiilor de POP în ecosistemele acvatice din bazinul Mureșului, interpretarea rezultatelor, modelarea proceselor de dispersie și acumulare. De asemenea, vor fi finalizate, tipărite și diseminate părților interesate studiul privind impactul poluanților organici persistenți asupra ecosistemelor acvatice și sănătății umane precum și un ghid metodologic pentru monitorizarea și managementul poluării cu compuși organici persistenți a ecosistemelor acvatice continentale, în vederea reducerii riscului asupra sănătății umane și mediului.


Proiectul, cu o valoare totală de 4.455.637,00 Lei, are drept scop sprijinirea procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanţelor chimice şi deşeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi. Informații suplimentare legate de proiect puteți găsi pe pagina web www.sidpop.ro, sau puteți solicita de la Ioana Baboi–Responsabil comunicare, la adresa ioana.baboi@magnumevent.com sau Angela Bănăduc–Manager de proiect, la adresa angela.banaduc@ulbsibiu.ro.

Finanțatori