SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Comunicat de presă

În data de 30 martie 2016 la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 7) a avut loc Seminarul de progres în cadrul proiectului SIDPOP – Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureş, proiect finanţat prin Programul Ro04 – Reducerea substanţelor periculoase din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

La acest seminar au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii cu responsabilităţi în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi și alți factori interesați: ANAR, ANPA, ABA Mureş, SGA Alba, APM Hunedoara, APM Alba, APM Cluj, APM Sibiu, DJA Alba, ONG Ecotur Sibiu.

În prima parte a evenimentului, pe lângă prezentarea proiectului, au fost descrise clasele de poluanţi organici şi impactul acestora asupra mediului şi sănătăţii umane, dar şi zonele potenţial afectate de poluarea cu POP( poluanţi organici persistenţi ) în Bazinul Hidrografic Mureş.

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată aspectelor metodologice şi funcţionale: a fost prezentată infrastructura de cercetare creată în cadrul proiectului, metodele utilizate pentru evaluarea poluării cu POP, de asemenea a fost prezentată şi discutată structura bazei de date privind distribuţia şi concentraţiile POP din bazinul hidrografic Mureş.

Seminarul a avut o structură deschisă, participanții exprimându-și interesul pentru evoluția și rezultatele proiectului, enunțând opinii și sugestii pentru ca baza de date să aibă o interfață accesibilă, o structură ușor de folosit cu funcții și informații utile pentru instituțiile care o vor accesa.

În cadrul proiectului sunt în curs de finalizare ultimele formalități pentru achiziția aparaturii de laborator, s-a creat structura primară a bazei de date, s-au efectuat stadiile de pregătire la NMBU și s-au strâns probe de apă sediment și țesuturi animale din cca 50% din bazinul Mureș. Urmează să fie efectuate stagiile de pregătire pe infrastructura de cercetare achziționată, elaborarea de standarde și protocoale pentru apă și sediment, o premieră la nivel european, și popularea bazei de date cu rezultatele analizelor POP obținute de cele doua laboratoare.

Proiectul, cu o valoare totală de 4,455,637.00 Lei, are drept scop sprijinirea procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanţelor chimice şi deşeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi (POP) şi va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Norvegiană de Ştiinţe ale Vieţii şi SC Magnum SRL.Pentru informaţii suplimentare legate de proiect, puteți lua legătura cu Ioana Baboi – Responsabil Comunicare la adresa ioana.baboi@magnumevent.com sau Angela Bănăduc – Manager de Proiect la adresa angela.banaduc@ulbsibiu.ro.

Descărcare

Finanțatori