SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Comunicat de presă

În data de 27 ianuarie 2017, la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, a avut loc Conferința de închidere a proiectului SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi. Studiu de caz: bazinul hidrografic Mureş, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

La eveniment au participat: directorul Direcției Accesare Fonduri Externe - doamna Marisanda Pîrîianu în fruntea unei delegații a Ministerului Mediului în calitate de Operator de Program, conducerea Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), reprezentanți ai partenerilor din proiect de la Universitatea Norvegiană de Ştiinţe ale Vieţii din Oslo (NMBU), precum și reprezentanți ai structurilor administrative cu rol în implementarea unor politici în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi - Administrația Bazinală de Apă Mureș, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Agenții pentru Protecția Mediului, Direcții Județene pentru Agricultură și Devoltare Rurală etc.

Proiectul, cu o valoare totală de 4.455.637 lei, a fost implementat de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Științe, în parteneriat cu Universitatea Norvegiană de Ştiinţe ale Vieţii şi SC Magnum SRL, în perioada mai 2015 – februarie 2017 și a avut drept obiectiv general sprijinirea procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanţelor chimice şi deşeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi (POP).

Rezultatele proiectului consolidează capacitatea autorităților și instituțiilor publice responsabile pentru implementarea și aplicarea strategiilor și legislației UE privind substanțele chimice și deșeurile periculoase – poluanți organici persistenți (POP) prin: dezvoltarea unui laborator pentru analiza concentraţiei POP în mediu şi în ţesuturi animale. Acest laborator este dotat cu echipamente performante, de ultimă generație și a fost organizat conform standardelor internaționale în domeniu; dezvoltarea resursei umane înalt calificate pentru analiza POP – cinci specialiști ai ULBS au parcurs stagii de formare la NMBU și alți unsprezece specialiști din laboratoare de specialitate din România au beneficiat de o sesiune de instruire privind metodele de analiză a POP, organizată la ULBS; dezvoltarea ghidului metotodologic și a protocoalelor de lucru pentru evaluarea și monitorizarea POP în ecosistemele acvatice continentale, care cuprind metode de prelevarea a probelor, metode de identificare și cuantificare a POP în sediment, apă și țesuturi ale organismelor acvatice; crearea unei baze de date georeferențiate privind poluarea cu POP în bazinul hidrografic Mureş - concentraţia diverselor clase de POP în apă, sediment şi organisme acvatice (macronevertebrate şi peşti); modelarea proceselor de dispersie, acumulare și bioamplificare a POP în ecosistemele acvatice din B.H. Mureș.

Au fost elaborate și publicate: Studiu privind impactul POP asupra ecosistemelor acvatice continentale şi sănătăţii umane; Ghidul metodologic – Evaluarea și monitorizarea poluanților organici persistenți în ecosistemele de tip lotic.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect, puteți lua legătura cu Angela Bănăduc – Manager de Proiect la numărul de telefon 0731.013.045/ adresa angela.banaduc@ulbsibiu.ro sau Ioana Baboi – Responsabil Comunicare la adresa ioana.baboi@magnumevent.com.

Pentru informații suplimentare despre granturilee SEE accesați www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.