SIDPOP - Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș

Atelier în cadrul proiectului

În data de 21 aprilie 2016 la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Facultatea de Științe, din str. Dr. Ion Rațiu) se va desfășura primul Atelier de lucru, din seria celor patru planificate, organizat în cadrul proiectului SIDPOP – Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureş, proiect finanţat prin Programul Ro04 – Reducerea substanţelor perculoase din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Sesiunea de lucru va începe la ora 10:00 cu un cuvând de deschidere din partea managerului de proiect dna Conf. Univ. Dr. Angela BĂNĂDUC.

La atelier, care va beneficia de participarea reprezentanților Administrației Bazinale Mureș și a celor doi parteneri români implicați în derularea proiectului. ( Promotor de proiect Universitatea " Lucian Blaga din Sibiu și SC Magnum SRL), vor fi abordate următoarele teme:

  • Metodologia pentru evaluarea poluării ecosistemelor acvatice din Bazinul Hidrografic Mureș cu compuși organici dar și de discuții privind adecvarea structurii bazei de date la necesitățile instituțiilor și a altor factori interesați
  • Adecvarea structurii bazei de date la necesitățile instituțiilor cu responsabilități în domeniul managementului poluanților organici persistenți și a altor factori interesați
  • Prelucrarea datelor primare obținute în cadrul proiectului SIDPOP, astfel încât rezultatele să fie relevante pentru managementul sustenabil al ecosistemelor de tip lotic din B.H. Mureș
  • Stabilirea punctelor comune de interes în domeniul proiectului SIDPOP, care să fie abordate în viitor.

Proiectul SIDPOP – Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureş, cu o valoare totală de 4,455,637.00 Lei, are drept scop sprijinirea procesului de elaborare a deciziilor în domeniul substanţelor chimice şi deşeurilor periculoase prin dezvoltarea unui instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi (POP) şi este implementat în parteneriat cu Universitatea Norvegiană de Ştiinţe ale Vieţii şi SC Magnum SRL.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect, puteți lua legătura cu Ioana Baboi - Responsabil Comunicare la adresa ioana.baboi@magnumevent.com sau Angela Bănăduc - Manager de Proiect la adresa angela.banaduc@ulbsibiu.ro.

Finanțatori