PROF Logo

Despre proiect

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587
Profesionalizarea carierei didactice-PROF- Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Titlul proiectului

Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Numele beneficiarului

Ministerul Educației

Numărul Contractului de finanțare/data

32811/31.03.2021

Cod SMIS

146587

Axa prioritară / Obiectivul specific

POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6

Durata proiectului

33 de luni

aprilie 2021 – decembrie 2023

Grupul țintă

28.211 persoane, din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar

Bugetul

28 mil. euro - 135733852,02 lei din care asistență financiară nerambursabilă 120.150.531,521 lei

Structură partenerială

Ministerul Educației - Beneficiar

I. 4 Universități

 • P1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • P2. Universitatea Transilvania din Brașov
 • P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați
 • P4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș

II. 11 case ale corpului didactic - CCD

 • P5. Casa Corpului Didactic Brăila
 • P6. Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru Bacău
 • P7. Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud
 • P8. Casa Corpului Didactic Constanța
 • P9. Casa Corpului Didactic Dolj
 • P10. Casa Corpului Didactic Hunedoara
 • P11. Casa Corpului Didactic Spiru Haret Iași
 • P12. Casa Corpului Didactic Ilfov
 • P13. Casa Corpului Didactic Mureș
 • P14. Casa Corpului Didactic Prahova
 • P15. Casa Corpului Didactic Sălaj
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională şi de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării şi exercitării unei funcții didactice precum şi obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare /formare şi în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând:

 • 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP)
 • 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice
 • 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) - instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, şi care îşi desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD)

OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea şi operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi şi a unor resurse didactice, inclusiv pentru învăţarea în sistem blended learning/online şi a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea şi dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea şi validarea competenţei didactice, obţinută atât prin trasee clasice de evoluţie în carieră, cât şi prin rute/contexte alternative, în contextul digitalizării globale a educaţiei.

OS3: Formarea continuă şi perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale şi al evoluţiei în carieră, pentru asigurarea continuităţii pedagogice în predareînvăţare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică şi în domenii precum: e-learning, noile educaţii, incluziune, curriculum, evaluare, Teleşcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate – inclusiv în vederea completării perfecţionării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educaţie şi în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparţinând minorităţii roma, copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sau copii aflate în situaţii de risc medicalşcolarizaţi în spital, copii din comunităţile dezavantajate socio-economic.

Baze de practică pedagogică – BPP

Lista unităților de învățământ componente ale Bazelor de practică pedagogică - BPP care funcționează în cadrul proiectului 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și mentorat didactic:

Componentele proiectului

Perioada de desfășurare a proiectuli este: 01.04.2021 - 31.12.2023, cuprinzând 33 de luni de activități.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”