Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale

A3. Elaborarea/revizuirea cadrului național strategic pentru profesionalizarea carierei didactice în învațamântul preuniversitar