Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale

A2. Elaborarea cadrului normativ instituțional pentru profesionalizarea carierei didactice în învațamântul preuniversitar