Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale

A4. Crearea cadrului strategic național de operaționalizare a cadrului normativ privind mentoratul de cariera didactica si a cadrului conceptual curricular pentru nivel liceal, adaptat sistemului blended-learning, inclusiv pentru predarea-învațarea-evaluarea în sistem online