A7. Cheltuieli generale de administrație (activitate transversală)

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A7.1. Cheltuieli generale de administrație (activitate transversală)
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate
 • Rapoarte de activitate si fise de pontaj realizate si verificate
 • Fise de post detaliate realizate
 • Plan al achizitiilor publice intocmit si actualizat
 • Set-uri de documentatii de achizitie realizate
 • Proceduri de achizitie derulate
 • Contracte de furnizare / prestari servicii intocmite
 • 100% Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate si rambursate
 • 1 x Executie bugetara a proiectului intocmita si actualizata
 • Cereri de prefinantare/rambursare/plata depuse
 • 1 x Previziune cash-flow intocmita si actualizata
 • 2 x conferinte ale proiectului (de lansare si incheiere) organizate
 • comunicate de presa in media online
 • 1 x website de prezentare a proiectului, dezvoltat si actualizat periodic pe parcursul implementarii proiectului
 • 16 x roll-up-uri amplasate la sediul solicitantului si partenerilor
Organizare și desfășurare activități

a) Financiar

Managementul financiar al proiectului va fi asigurat de beneficiar si parteneri prin alocarea unui post de Responsabil financiar pe fiecare partener si va consta în:

 • planificarea resurselor financiare la nivelul solicitantului si partenerilor si totodata
 • derularea procedurilor financiarcontabile din proiect,
 • realizarea documentației rapoartelor financiare, a cererilor de prefinanțare si rambursare intermediare si finale si a cererilor de plata.

Totodata, acesta va îndeplini activitați:

 • de verificare si control al eligibilitații cheltuielilor;
 • va realiza previziunile de flux financiar – cash-flow;
 • va verifica atingerea obiectivelor bugetare si respectarea procentelor de cheltuieli asumate prin cererea de finanțare,
 • monitorizarea tipurilor de cheltuielile;
 • se va ocupa de realizarea de raportari financiare la solicitarile instituțiilor de control naționale si comunitare.

De asemenea, vor fi asigurate masurile necesare pentru raportarea activitaților catre MFE/AMPOCU / OIR POCU si solicitarea spre plata a sumelor angajate la plata sau platite conform mecanismelor de plata existente pe durata implementarii proiectului.

b) Achiziții

Realizarea achizițiilor se va efectua cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare, a instrucțiunilor si dispozițiilor MFE/AMPOCU si ale regulamentelor CE.

În acest scop se va realiza o procedura de lucru privind achizițiile publice in concordanta cu respectarea OG 66/2011, Legea 98/2016 si normele acesteia, instrucțiunile si Ordinele MFE/AMPOCU.

Activitatea se va efectua prin:

 • întocmirea listei anuale de achiziții publice;
 • întocmirea caietelor de sarcini;
 • pregatirea anunțurilor de participare la licitație;
 • lansarea anunțurilor de achiziții conform procedurilor;
 • recepția ofertelor si selectarea furnizorilor/prestatorilor;
 • efectuarea achizițiilor pentru dotari, echipamente, materiale, servicii si întocmirea contractelor de furnizare/prestare servicii;
 • urmarirea modului de îndeplinire al obligațiilor de catre firmele contractate, recepția produselor si serviciilor etc.

Expertul responsabil cu achizițiile publice va elabora dosarele de achiziții cu respectarea Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice, precum si a Ordinelor si instrucțiunilor MFE/AMPOCU, precum si a regulilor si principiilor OG 66/2011 si se va asigura implementarea si monitorizarea contractele de achiziții.

c) GDPR

Pe perioada de implementare a proiectului, consilierul juridic al Solicitantului:

 • ofera asistența juridica si asigura respectarea legalitații activitaților în implementare, a legalitații documentelor suport si ale grupului ținta si analizeaza modificarile la nivelul contractului de finanțare si la nivelul procedurilor specifice.
 • totodata, acesta va furniza la cerere si periodic, când situația o cere, informații de specialitate pe teme de interes în ceea ce priveste asigurarea bunului mers al activitaților proiectului.
 • consilierul juridic reprezinta interesele organizației in fata instanțelor de judecata.
 • de asemenea, consilierul juridic va asigura respectarea Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

d) Comunicare

In vederea asigurarii vizibilitații asistentei oferite de catre Uniunea Europeana prin POCU 2014-2020, a vizibilitații proiectului si diseminarii rezultatelor acestuia, se vor desfasura activitati de informare si publicitate in cadrul proiectului. Toate materiale realizate vor tine seama de respectarea identitații vizuale a proiectului conform cerințelor AM POCU si in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala privind Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania si a Manualului de identitate vizuala POCU 2014-2020.

Se vor urmari reperele specificate in Anexa 3 a Contractului de finanțare – Masuri de informare si publicitate POCU. Activitațile de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea regulilor prevazute in Manualul de identitate vizuala, astfel:

 • in cadrul subactivitații de informare a publicului larg cu privire la proiectul aflat in implementare, Solicitantul va derula campanii de informare prin intermediul anunțurilor publicate în presa naționala, județeana si locala, prin anunțuri postate pe website-ul solicitantului, website-ul proiectului, rețele de socializare cu vizibilitate mare accesate de potențialii GT, etc.
 • De asemenea, se vor organiza 2 conferințe de presa (una de începere a proiectului si alta de finalizare a proiectului) la care vor fi invitați sa participe reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune, ziaristi si alți diseminatori de informație. Se vor respecta masurile sanitare in vigoare, la data organizarii, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19.

În cadrul activitații, vor fi realizate urmatoarele materiale/activitați de informare, comunicare si publicitate:

 • 2 x conferințe de presa tip evenimente de lansare si finalizare a proiectului: Se vor organiza 2 conferințe, de început si final de proiect, prin care se vor face cunoscute obiectivele proiectului, serviciile proiectului si rezultatele propuse/atinse, vor fi prezentate date despre finanțator, programul operațional, obiectivele si rezultatele proiectului, beneficii pentru participanți. Invitații vor fi: mass-media, stakeholderi de la nivel regional si local, ce prezinta interes privind activitațile proiectului sau pot sprijini implementarea proiectului  
 • 10 x comunicate de presa privind activitațile proiectului preluate de mass-media locala si regionala
 • 1 x website de prezentare a proiectului
 • 2 x roll-up-uri prezentate la sediul solicitantului si în cadrul evenimentelor cheie ale proiectului
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1 – P15

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”