Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative.

Curs antreprenoriat | Finanțare între 40.000 și 100.000 euro.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu derulează în perioada 2022 – 2023 proiectul ”SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative”, POCU 140563, care are ca obiectiv principal „creșterea numărului de absolvenți care își găsesc un loc de munca și implicit a ratei de ocupare în corelare cu nevoile pieței muncii ca urmare a accesului la programe de formare in domeniul antreprenoriatului, stagii de practica, activități de mentorat în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor”.

Însrierea în grupul țintă al proiectului vă dă oportunitatea de a participa la cursul de formare profesională continuă „Competențe Antreprenoriale”, curs acreditat și recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemena, aveți posibilitatea de a participa la competiția de planuri de afaceri în vederea finanțării a peste 26 întreprinderi noi prin acordarea de ajutor financiar (între 40.000 și 100.000 euro).

Puteți aici consulta metodologia pentru identificarea, selecția, recrutarea și înregistrarea grupului țintă propusă în cadrul proiectului.

Pentru înscrierea în grupul țintă vă rugăm să completați un chestionar pe care îl puteți accesa aici: https://forms.gle/HjaAiCWjiMZf4eeh7

Vă așteptăm!

Înscrie-te în grupul țintă

*** Accesul la chestionar se face utilizând adresa instituțională de email (@ulbsibiu.ro).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *