Informatii suplimentare proiect

În atenția participanților la competiția pentru finanțarea planurilor de afaceri 

 

Termenul de depunere în format printat, la registratura ULBS, a planurilor de afaceri și a documentelor necesare pentru verificarea eligibilității, este data de 21.04.2022 – ora 15.00. 

Același termen de depunere și aceeași documentație se aplică și studenților care au urmat cursuri de antreprenoriat în alte proiecte similare și dețin certificate ANC, pentru a intra în competiție pe cele 3 locuri alocate acestei categorii.

Studenții (grupele 1 – 15) care au promovat, în perioada ianuarie – aprilie 2022, examenul de Competențe Antreprenoriale în cadrul proiectului SMART INNOBUSINESS (POCU/829/6/13/140563) pot ridica adeverințele de absolvire de la Biroul Programe al ULBS (B-dul. Victoriei nr. 10) – dna. Viorica Faloba (luni -vineri, orele 8 – 15). 

Metodologia pentru selecția și evaluarea planurilor de afaceri propuse în vederea obținerii ajutorului de minimis poate fi descărcată de la următorul link: 

https://drive.google.com/file/d/10HDLt19pBGUt6a2bvDeRCOc–PzNcfD_/view 

Macheta planului de afaceri propus în vederea obținerii ajutorului de minimis SE DESCARCĂ în format editabil de la următorul link : 

https://docs.google.com/document/d/1-o0e_qN36HBRTY2R7L5KKy81AEFwM7Ds/edit

!!! Planurile de afaceri și documentele aferente se vor semna pe fiecare pagina. 

!!! Descărcarea documentelor se face prin utilizarea adresei instituționale de email (@ulbsibiu.ro).

!!! Declarațiile pe propria răspundere din metodologie (Anexa 1 – punctele 5, 6, 7) NU AU format standard, acestea fiind asumate de dvs.

Calendar concurs planuri de afaceri*:
– 3 mai 2022 – afișarea rezultatelor parțiale
– 4 mai 2022 – depunerea eventualelor contestații la Biroul programe al ULBS, până cel târziu la ora 15.00 
– 5 mai 2022 – afișarea rezultatelor finale 
– 5 – 6 mai 2022 – prezentarea ideilor de afaceri în fața juriului (pentru planurile de afaceri care au obținut punctajul minim prevăzut de metodologie) 
* Prezentul calendar poate fi prelungit, în condițiile în care există un număr mare de planuri de afaceri care au obținut punctajul minim, iar prezentarea planurilor de afaceri nu se poate realiza în intervalul menționat mai sus.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *