Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Activitatea 1:

Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

  • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis;
  • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri, proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat.

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni în etapa II de implementare și minim 6 luni în etapa III de implementare.

Atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada de sustenabilitate (etapa III) beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin planul de afaceri.

După semnarea contractului de subvenție, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 18 luni, dintre care 12 luni în etapa a II-a de implementare și minimum 6 luni in etapa a III-a de implementare, respectiv în perioada de sustenabilitate.

Activitatea 2:

Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (activitate obligatorie)

În această etapă, administratorul schemei de antreprenoriat desfășoară acțiuni care au ca scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate în cadrul celor 12 luni de implementare a planului de afaceri.

Instrumentele prin care se realizează activitatea de monitorizare sunt următoarele:

  • Verificare documentară;
  • Vizite de monitorizare;

Activitatea 3: