Program antreprenorial de validare a modelelor de afaceri ale studenților în vederea sprijinirii unor inițiative antreprenoriale

Activitatea 1:

Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului. (activitate obligatorie)

Activitatea 2:

Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială  (activitate obligatorie)

Grupul țintă este format din minim 350 studenți din care minim 35 studenți din mediul rural și/sau persoane de etnie romă

Activitatea 3:

Derularea programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie)

Curs de Competenţe Antreprenoriale (40 ore), cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Subvenție de 200 lei primită de către cursanți la finalizarea cu succes a cursului în urma evaluării finale.

Activitatea 4:

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Competiție de planuri de afaceri și interviu cu juriu format din reprezentanți ai mediului de afaceri

min. 26 de granturi disponibile (40.000-100.000 euro), în limita maximă a unui buget de 1,3 milioane de euro.

minim 23 de planuri de afaceri (reprezentând minim 90% din totalul de planuri de afaceri) vor fi ale participanților la cursurile de formare în antreprenoriat din cadrul proiectului SMART INNOBUSINESS care au candidat pentru obținerea finanțării prin ajutorul de minimis;

maxim 3 planuri de afaceri (reprezentând cel mult 10% din totalul planurilor de afaceri) depuse de persoane care NU au participat la cursurile de formare pentru dobândirea de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului SMART INNOBUSINESS  care vor candida pentru obținerea ajutorului de minimis (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice INNOTECH STUDENT)

  • Ajutor de minimis ≤ 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Întreprinderile nou înființate vor trebui aibă sediul social și, după caz, punctul / punctele de lucru în regiunea Centru, în care se implementează proiectul

Beneficiarii vor trebui creeze cel puțin numărul de locuri de muncă asumat prin planul de afaceri, proporțional cu un cuantum maxim cuprins între ≤40.000 euro – 100.000 euro.

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive!

Vor fi finanțate doar acele întreprinderi care urmează să deruleze activități economice în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN menționate în anexa 5 sau care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI

Schema de minimis NU se aplică:

  1. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii
  2. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole
  3. ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole

Activitatea 5:

Organizarea și derularea de întreprinderi simulate (activitate obligatorie) pentru cele 26 de persoane care au câștigat competiția

Utilizând platforma ROCT învățăm cum să înființăm și să gestionăm o firmă.

Mai – Iunie 2022

Activitatea 6:

Efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie)

Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate.

Mai – Iunie 2022

Activitatea 7:

Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)

Mai – Iunie 2022

Activitatea 8:

Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Mai – Iunie 2022